สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

INNOVATION CATALOG SOCIAL VOL.2

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

Innovation Catalog “Social” เล่ม 2 นี้ ได้รวมรวบ 50 นวัตกรรมเพื่อสังคม ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมไทยในมิติต่างๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอย่างยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิถีชีวิต (Ways of Life) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านคนและเมือง (People and and City) ซึ่งมีตัวอย่างนวัตกรรม เช่น แอปพลิเคชัน INSIGHT @ WAT PHO LOCAL AROI MORELOOP

นิลมังกร แบรนด์นวัตกรรมไทย 2 - Nin Mangkorn Thailand Inno BIZ Champion Season 2

ผู้แต่ง : NIA x BrandAge
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือที่รวบรวมผลงานสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รุ่นที่ 2 ภายใต้ "นิลมังกรแคมเปญ" โดยมีบทสัมภาษณ์เจ้าของแบรนด์มากกว่า 100 ธุรกิจ ทั่วประเทศ ผลงานนวัตกรรมที่รวบรวมได้นำเสนอในเรื่องของความเป็นนวัตกรรม การสร้างแบรนด์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดในการทำธุรกิจ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม มีการนำเสนอสินค้าหรือบริการของที่มีการนำเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ผสมผสานนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ “ร้อยคนหัวใจนวัตกรรม” เล่มที่สาม ได้ร้อยเรียงเรื่องราวของคนไทยจำนวนร้อยคน ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกร้อยล้านคน ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติ ให้ลุกขึ้นมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นด้วยการสร้างนวัตกรรม

อนาคตสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2576 - Future of Mental Health in Thailand 2033

ผู้แต่ง : NIA กรมสุขภาพจิต ETDA และ FutureTales Lab by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับกรมสุขภาพจิต สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) ร่วมเปิดงานวิจัยสำคัญด้านสุขภาพจิตและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการมองอนาคตมาช่วยส่งเสริมพัฒนา รวมถึงเตรียมพร้อมรับมืออนาคตด้านสุขภาพจิตของคนในประเทศไทย

Founder Apprentice เปิดประตูสู่โลกผู้ประกอบการ

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

โครงการฝึกฝนความเป็นผู้ประกอบการสำหรับเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่คิดการใหญ่ เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์หรือฝันอยากสร้างธุรกิจในอนาคต ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ พัฒนาศักยภาพ สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ Founder Apprentice เดินทางมาถึงปีที่ 5 แล้ว เราจึงถือโอกาสนี้พาทุกท่านย้อนกลับไปดูการเติบโตของเหล่าศิษย์เก่ารุ่นที่ 1-4 ที่ผ่านมาที่จะมาแบ่งปันบทเรียน แง่คิดในการทำงานและการใช้ชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการ Founder Apprentice

STEAM4INNOVATOR CENTER BOOK

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

STEAM4INNOVATOR CENTER BOOK ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสําหรับเยาวชน” หรือ STEAM4INNOVATOR CENTER ซึ่งร่วมมือกับ 10 โรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อมร่วมสร้างห้องเรียนนวัตกรรมในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ไปด้วยกัน โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถกระจายองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายในระบบโรงเรียนภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างกว้างขวางเพื่อสอดรับกับนโยบายชาติที่จะสร้างเด็กไทยให้เป็น "นวัตกร"

STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 หรือ SITE 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Reconnecting the World เชื่อมเรา เชื่อมโลก กลับมาเจอกัน” แม้ว่าทุกประเทศทั่วโลกกำลังอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่ทุกประเทศไม่สามารถที่จะหยุดเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเมืองหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งการเปิดเมืองจะเป็นการเชื่อมโลกและประเทศไทยกลับมาด้วยกัน เพื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่า ประเทศไทยมีเมืองนวัตกรรม (Innovation City) ซึ่งมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อฟื้นฟูให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันได้ต่อไป โดยงาน SITE 2022 จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานที่สามารถเข้าร่วมงานได้ทั้งทางออนไลน์ในรูปแบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse) และทางออฟไลน์ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565

Tags : #NIA #SITE2022

National Innovation Awards 2022

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 National Innovation Awards 2022 จากความสำคัญของ “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วย เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่าง รวดเร็ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึง การพัฒนานวัตกรรมโดยรวม โดยวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม คือ การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทย และมอบรางวัลให้แก่ผลงานมีความเป็นนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมดังกล่าวจนบรรลุผล ทั้งนี้ เพื่อให้ประโยชน์ของ นวัตกรรมและวิธีการอันนำไปสู่นวัตกรรมได้เป็นที่รู้จักและสนใจกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะมีผลในการจูงใจให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย เกิดความสนใจ ที่จะดำเนินงานโดยมีความเป็นนวัตกรรมอยู่ในกระบวนการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” สนช. ได้ร่วมกับ หน่วยงานชั้นนำภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคม กำหนดจัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ

Startup Guide Thailand

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

The Startup Guide User Journey will provide all necessary information on the nature of Thailand’s startup ecosystem landscape with details on ecosystem dynamics and stakeholder relationships, Thailand’s strategic strengths in the ease of doing business, and abundant infrastructure and resources for startups to incubate and scale, as well as information on regional startup hubs around the country.

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม

ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ผศ.ดร. เกวลิน ต่อปัญญาชาญ และ ดร. วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมสนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Global Innovation Index

ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

ดัชนีนวัตกรรมระดับโลกกับพัฒนาการด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

Tags : #GII2022

โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ The Electric Playground ซึ่งดำเนินงานโดย สนช. และ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ร่วมกัน "ปลุกพลังคิด(ส์) เปิดสวิตช์ไอเดีย เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า" ให้แก่เยาวชนและครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน 50 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 5 ศูนย์มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงกาตลอด 2 ปี