สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

Startup Guide Thailand

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

The Startup Guide User Journey will provide all necessary information on the nature of Thailand’s startup ecosystem landscape with details on ecosystem dynamics and stakeholder relationships, Thailand’s strategic strengths in the ease of doing business, and abundant infrastructure and resources for startups to incubate and scale, as well as information on regional startup hubs around the country.

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม

ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ผศ.ดร. เกวลิน ต่อปัญญาชาญ และ ดร. วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมสนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Global Innovation Index

ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

ดัชนีนวัตกรรมระดับโลกกับพัฒนาการด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

Tags : #GII2022

โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ The Electric Playground ซึ่งดำเนินงานโดย สนช. และ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ร่วมกัน "ปลุกพลังคิด(ส์) เปิดสวิตช์ไอเดีย เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า" ให้แก่เยาวชนและครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน 50 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 5 ศูนย์มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงกาตลอด 2 ปี

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย

ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย ได้รวมรวมลักษณะธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรจำนวน 59 ราย ในปี พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย 7 ประเภท ได้แก่ 1) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 2) หุ่นยนต์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ 3) การบริหารจัดการฟาร์ม เซนเซอร์ และระบบ 4) ระบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ 5) ตลาดธุรกิจการเกษตร 6) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และตรวจสอบย้อนกลับ และ 7) ธุรกิจขายปลีก/ส่งออนไลน์

INNOVATION CATALOG MOM & KIDS

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Innovation Catalog “MOM & KIDS” เล่มนี้ ได้รวมรวบ 28 นวัตกรรมสำหรับแม่และเด็กที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณแม่และเด็กๆ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความสวยงาม กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเครื่องใช้ในบ้าน กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และกลุ่มแอปพลิเคชัน อาทิ NA HA THAI ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากเปลือกกาแฟ, PROBIDENT โพรบิเดนท์ เม็ดอมโพรไบโอติกส์เพื่อป้องกันฟันผุ, BARRICARE MOSSHIELD เครื่องไล่ยุงรัศมีวงกว้าง, THAIS ผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลเศษหนังวัวเหลือทิ้ง และ SAVE THE KIDS ระบบป้องกันเด็กติดในรถโรงเรียน

Tags : N/A

Thailand Startup Ecosystem Report 2021

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

“รายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำปี 2564” รายงานฉบับที่ 4 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ที่ได้จัดทำต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากประชาคมกว่า 300 ราย ทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพไทยและต่างชาติ นักลงทุน ภาคการศึกษา ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่นำเสนอข้อมูลภาพรวมภูมิทัศน์ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจรวมถึงแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบนิเวศสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น

Tags : N/A

THE FOUNDER II

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ The Founder เล่ม 2 กลับมาอีกครั้งภายใต้คอนเซปต์ 'Innovation in time of crisis' ผู้พลิกธุรกิจท่ามกลางวิกฤติ ทั้งโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และวิกฤติทางเศรษฐกิจ ที่จะมาเผยแนวคิด มุมมอง และเคล็ดลับความสำเร็จในภาวะวิกฤติของผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมทั้ง 25 คน ซึ่งแตกต่างกันในหลายมิติ ทั้งรูปแบบขององค์กรและประเภทธุรกิจ มีทั้งเจ้าของธุรกิจที่เป็นรุ่นบุกเบิก ทายาทรุ่นที่สองผู้สืบทอดกิจการที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ให้กับธุรกิจเดิมได้ รวมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งบริษัทและเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวบรวมเทคนิควิธีคิด ถ่ายทอด DNA นวัตกรให้แก่ผู้ที่กำลังมีความฝัน มีไอเดียอยากทำธุรกิจ หรือใครที่กำลังเผชิญทางตันจะได้เห็น Business Model Innovation เปรียบเสมือนทางลัดที่สามารถนำมาปรับใช้กับรูปแบบธุรกิจของตนได้

Tags : N/A

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA STAGE 1 INSIGHT

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 1 เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการออกแบบ รวบรวมและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อเหล่านวัตกร โดยนำเสนอในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอน เล่มนี้ได้เจาะลึกลงไปในขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง (Insight) ขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ที่จะพาไปเรียนรู้วิธีการค้นหาปัญหาที่แท้จริง หากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และตั้งโจทย์ที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการนี้ไม่ยากแต่ต้องอาศัยทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและการใส่ใจรายละเอียด เพื่อให้การเดินไปต่อในขั้นตอนถัดไปนั้นถูกต้อง

Tags : N/A

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA STAGE 2 WOW! IDEA

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 2 เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการออกแบบ รวบรวมและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อเหล่านวัตกร โดยนำเสนอในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอน เล่มนี้ได้เจาะลึกลงไปในขั้นตอนที่ 2 คิดสร้างสรรค์ไอเดีย (Wow! Idea) ที่จะนำปัญหาที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาค้นหาไอเดียผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นก็เลือกไอเดียที่ตอบโจทย์ปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และร่างเป็นภาพเพื่อให้เห็นไอเดียนั้นเป็นรูปธรรม

Tags : N/A

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA STAGE 4 PRODUCTION & DIFFUSION

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 3 เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการออกแบบ รวบรวมและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อเหล่านวัตกร โดยนำเสนอในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอน เล่มนี้ได้เจาะลึกลงไปในขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ (Business Model) เน้นการนำไอเดียที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 Wow! Idea มาสร้างเป็นชิ้นงานต้นแบบหรือ Prototype เพื่อทดสอบว่าไอเดียที่เลือกมานั้นตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ และเริ่มวางแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดนวัตกรรมให้ออกสู่ตลาดได้จริง

Tags : N/A

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA STAGE 4 PRODUCTION & DIFFUSION

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 4 เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการออกแบบ รวบรวมและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อเหล่านวัตกร โดยนำเสนอในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอน เล่มนี้ได้เจาะลึกลงไปในขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย (Production & Diffusion) เป็นการนำชิ้นงานต้นแบบที่ผ่านการทดสอบ ปรับแก้และนำแผนธุรกิจที่วางไว้แล้วมาลงรายละเอียดในส่วนการผลิตจริง ขายจริงและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ และมีกลยุทธ์การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะต่อยอดนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นให้เป็นที่รู้จักและเกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อเนื่อง

Tags : N/A