สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

161 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ AgTech ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 161 หน้า
NIA เดินหน้าเร่งปั้นดีพเทคสตาร์ทอัพสายเกษตร ตั้งเป้าสร้างนวัตกรรมพลิกโฉมภาคการเกษตรสู่ระดับโลก
• 17 ตุลาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรม DEMO DAY ภายใต้โครงการ “Inno4Farmers 2022” ที่สตาร์ทอัพสายเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกของโครงการทั้ง 7 ทีม ซึ่งผ่านกระบวนการบ่มเพาะอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาและยกระดับสตาร์ทอัพสายเกษตรของไทยให้เติบโตก้าวไกลระดับโลก ด้วยการเรียนรู้ ร่วมกับการให้คำแนะนำผ่านประสบการณ์ของสตาร์ทอัพรุ่นพี่และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมทำงานจริงกับองค์กรพันธมิตรภาคการเ...

"AgBiotech" คลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมการเกษตร 
• 11 ตุลาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

  DeepTech กำลังจะเป็นคลื่นลูกที่ 4 ของนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต โดยในอดีต คลื่นลูกที่ 1 ประกอบด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ 2 คือการขับเคลื่อนโดยหน่วยปฏิบัติการขององค์กรเป็นหลัก เช่น IBM, XeroxParc พร้อมทีมสหวิชาชีพที่มีความสามารถสูง ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการทำการวิจัยขั้นพื้นฐานเป็นหลัก ส่วนคลื่นลูกที่ 3 เริ่มจาก “Silicon Valley” โดยเน้นการพัฒน...

ส่องกระแสความเคลื่อนไหว 'สตาร์ทอัพเกษตรไทย 2022' โชว์ผลงานเด่นปิดดีลระดมทุนสูง เติบโตสวนกระแสในยุคโควิด  
• 21 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรดังที่รู้จักคุ้นเคยกันดีว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” เนื่องจากมีพื้นที่ทำการเกษตรสูงถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรม ทำให้ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าเกษตรติดอันดับหนึ่งของโลกหลายรายการเมื่อปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน แป้งมันสำปะหลัง ทูน่ากระป๋อง สัปปะรด และเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอา...

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย
• 08 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย ได้รวมรวมลักษณะธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรจำนวน 59 ราย ในปี พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย 7 ประเภท ได้แก่ 1) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 2) หุ่นยนต์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ 3) การบริหารจัดการฟาร์ม เซนเซอร์ และระบบ 4) ระบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ 5) ตลาดธุรกิจการเกษตร 6) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และตรวจสอบย้อนกลับ และ 7) ธุรกิจขายปลีก/ส่งออนไลน์

AgTech4OTOP
• 07 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

โครงการสร้างการตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP

AgTech Connext
• 07 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

AgTech AI Consortium
• 07 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้ AI

เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตรแม่นยำสู่ความยั่งยืน
• 29 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นสาขาวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเรียนรู้กระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดใหม่ที่พัฒนาโดยนักเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์ในการวิจัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสายการแพทย์ การเกษตร และสาขาอื่นๆ โดยในบทความนี้จะสรุปการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพบางส่วนโดยเฉพาะที่ใช้ในด้านการเกษตร เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่สามารถแ...

สมุดปกขาวการขับเคลื่อนพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรของประเทศไทย
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

หนังสือเล่มนี้ เป็นการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมของระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรของประเทศไทย (Thailand AgTech Startup Ecosystem) พร้อมทั้งจัดทำเป็นสมุดปกขาว เพื่อนำเสนอการพัฒนาการระบบนิเวศและนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาสตาร์ทอัพให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

Thailand AgTech Startup Ecosystem Development
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

The White Paper based on research and analysis of information from stakeholders of all related sectors in order to formulate concrete framework for action and explore the room for improvement to adjust the context of policy to suit the Thai agriculture.