สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

83 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Foresight ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 83 หน้า
อนาคตของการทำงานในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Work in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 14 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

การเปลี่ยนแปลงค่านิยม บรรทัดฐาน และการรับรู้ที่เกี่ยวกับ "การทำงาน" กระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากประสบกับความเครียด ท้อแท้ หมดไฟ รวมถึงข่าวการเลิกจ้างที่มีอยู่มากมายทั่วโลกที่เข้ามาตอกย้ำแนวโน้มตลาดแรงงานที่ดุเดือดมากขึ้น อนาคตของการทำงานในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Work in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Fu...

อนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Living in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 14 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

โลกในปัจจุบันมีความผันผวน ซับซ้อน และคลุมเครือมากขึ้น แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนช่วยให้ “ความเป็นอยู่” สะดวกสบาย หากแต่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่ยังคงเป็นปัญหาที่เปราะบางและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่าง อนาคตของความเป็นอยู่ของคนไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Living in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โ...

อนาคตของการเรียนรู้ในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Learning in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 13 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นแนวทางที่ทำให้เรา “เรียนรู้” อย่างไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการปรับตัว และการแก้ปัญหาที่หลากหลายในชีวิต ซึ่งโมเดลการศึกษานั้นจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่ให้เท่าทันต่อยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง อนาคตของการเรียนรู้ในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Learning in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Fores...

อนาคตของความเพลิดเพลินในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Play in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 13 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงทำให้นิยามของ “ความเพลิดเพลิน” เปลี่ยนไปอย่างไร้ขอบเขต ซึ่งประเด็นที่ยังถือเป็นความท้าทายคือการสร้างความสมดุลในการเชื่อมต่อโลกจริงกับโลกแห่งความเพลิดเพลิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการสุขภาวะของผู้คนในสังคม อนาคตของความเพลิดเพลินในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Play in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight...

อนาคตของการเดินทางในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Mobility in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 13 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

ความสามารถในการเชื่อมถึงกันถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้คน ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อดิจิทัลขั้นสูง ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และนโยบายที่ครอบคลุม ล้วนมีส่วนช่วยสร้างพื้นที่น่าอยู่และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยยกระดับชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพของผู้คน อนาคตของการเดินทางในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Mobility in Thailand 2030” รายงานวิจัยก...

อนาคตของความยั่งยืนในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Sustainability in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 13 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์และนโยบายที่ครอบคลุมจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนสามารถอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความยั่งยืนนอกจากจะคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังหมายความรวมถึงความเป็นธรรมทางสังคมและความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจอีกด้วย อนาคตของความยั่งยืนในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Sustainability in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาค...

CIM City เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริม Thailand MICE พร้อมจับตาทิศทางในตลาดโลก
• 23 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : บล็อก

ก่อนจะไปดูทิศทางของอุตสาหกรรมไมซ์ เรามาทำความรู้จักกับ “CIM City” ที่เป็นแผนความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์กันก่อนดีกว่า !📈 CIM City ย่อมาจากคำว่า Creative + Innovation + MICE City เป็นความร่วมมือในการสร้างเมืองเพื่อรองรับ MICE Industry หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเวนต์ ที่มีมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยในปี 2023 พบว่ามีจำนวนผู้ที่เข้ามาเปิดประสบการณ์ร่วมงานไมซ์ในไทยเพิ่มขึ้น...

NIA ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Future of Living” เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยขอ...
• 15 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “Future of Living” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Jyri Järviaho, Ambassador of Finland และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA กล่าวเปิดกิจกรรม การบรรยายแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย Keynote Address หัวข้อ “Future and Smart Cities&rdqu...

6 ปัจจัยสำคัญผลักดันปัญหาสุขภาพจิต สู่อนาคตชีวิตดีต่อใจที่ไทยต้องไปให้ถึง
• 21 สิงหาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

💘 เมื่อทั่วโลกเริ่มมีการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิต เห็นได้ชัดจากการหยิบความท้าทายนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในเป้าหมาย SDGs ที่กว่า 193 ประเทศได้ร่วมลงนาม และประเทศไทยเองก็เริ่มหาวิธีการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้แล้วเช่นกันหลังจากที่เราได้รู้จัก 5 ฉากทัศน์หรือภาพอนาคตสุขภาพจิตคนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้ากันมาแล้ว และภาพอนาคตที่ 5 “จุดหมายแห่งความสุข” ที่ประเทศไทยจะสามารถขึ้นมา...

เปิดแนวโน้ม 5 อนาคตสุขภาพจิตคนไทย จุดพลิกผันแห่งความสุขที่ท้าทายในอีก 10 ปีข้างหน้า
• 11 สิงหาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

👥 สุขภาพจิตเป็นประเด็นใกล้ตัวยิ่งขึ้น เมื่อผู้ป่วยด้าน Mental Health มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ป่วยมะเร็งแล้วเป็นที่เรียบร้อย จากการสำรวจ ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 1.3 ล้านคนในปี 2558 มาเป็น 2.3 ล้านคนในปี 2564 หากเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกก็จะพบว่า มีกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุที่กว่า 8 แสนคนอยู่ในภาวะความจำเสื่อม และในจำนวนนี้กว่า 90% ก็กำลังเ...