สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

IDEATION SPACE

News d-none 19 ตุลาคม 2561 14,000

พื้นที่จุดประกายความคิดนวัตกรรม เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายแนวคิดในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมจากกรณีศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย  
- พื้นที่จัดแสดงสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยที่มีการจำหน่ายจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สนช.
- ห้องจัดกิจกรรมนวัตกรรมต่างๆ เช่น งานประชุม งานสัมมนา งานแถลงข่าว
- ห้องรับรอง