ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
31 พ.ค.

นิลมังกรแคมเปญ รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ที่ https://regional.nia.or.th

การประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นที่ 2 "นิลมังกร แคมเปญ" หากคุณเป็น SME /  Startup / Social Enterprise คนไทย โอกาส มาถึงคุณแล้ว‼️ กับการค้นหาธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ

เวทีที่พร้อมส่งคุณไปเป็นดาวดวงใหม่ ไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ใดในประเทศไทย จังหวัดไหนก็ตาม หากคุณมีความพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโต และต้องการบอกให้ทุกคนรู้ว่าผลงานของคุณสามารถเป็นความภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น และสามารถยกระดับธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วยแนวคิดนวัตกรรมได้ มาร่วมการประกวดกับเรา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup รุ่นใหม่หัวใจนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดค้นหา “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาค” พร้อมโอกาสในการเป็นตัวแทนภูมิภาคสู่การประกวดในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย และร่วมเป็นหนึ่งใน “นิลมังกร” ที่จะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศและทั่วโลกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน !!!


มาร่วมค้นหาประสบการณ์ที่ท้าทาย แล้วมาบอกให้ทุกคนรู้ว่า คุณพร้อมแล้วที่จะเป็น “นิลมังกร” ที่แรกของประเทศไทย


เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
สมัครได้ที่ https://regional.nia.or.th


#NIA #นิลมังกร #SMEs #Startup #Thailandinnobizchampion 

#TINBC #สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม #ผู้ประกอบการไทยหัวใจนวัตกรรม

31 พ.ค.

พร้อมหรือยัง? NIA เปิดม่านเฟ้นหาสุดยอด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565” รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมประเทศไทย เพื่อคว้าโอกาสก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ เป็นแนวหน้ายืนหนึ่งโชว์ผลงานสู่สายตาชาวโลก

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านเศรษฐกิจ (สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ)

 • Size M
 • Size S & Micro 

2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม)

 • หน่วยงานภาคเอกชน
 • หน่วยงานภาครัฐ
 • องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

3. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ (สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ)

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การออกแบบบริการ

4. ด้านสื่อและการสื่อสาร (ผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่)

 • ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
 • ผู้สื่อสารนวัตกรรม

5. ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น (องค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร)

 • องค์กรภาคเอกชน
 • องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นและสามารถสร้างคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ หน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม นวัตกร นักเรียนนักศึกษา อย่ามัวรีรอที่จะคว้าโอกาสทอง 


ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดและสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ awards@nia.or.th หรือ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)


เมื่อมั่นใจว่าพร้อม! อย่ารอช้า เพราะบางครั้ง “โอกาส” มักจะมาในจังหวะที่พอดีแบบไม่ทันตั้งตัว 


#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #NationalinnovationAwards  #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  #NIAAwards #NIA

27 พ.ค.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 27 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนได้ที่ https://nia.or.th/ccio 

ก้าวสู่ปีที่ 5 กับหลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรม” ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและเปิดรับองค์ความรู้ ไปกับผู้เชี่ยวชาญที่พลิกเปลี่ยนเมืองสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมระดับโลก

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน (City and Urban Development)


โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองได้มีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการเมืองนวัตกรรม บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงภาพอนาคตอย่างยั่งยืน และสร้างให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 27 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนได้ที่ https://nia.or.th/ccio


#CCIO2022 #NIA #INNOVATIONTHAILAND #INNOVATIONCITY #NIAACADEMY #AREAANDREGIONALCONNECT


15 พ.ค.

โครงการ Inno4Farmers 2022 มีกิจกรรมพัฒนาสตาร์ทอัพสายเกษตรให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกและโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสการร่วมพัฒนา 'SOLUTIONS' กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิดการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของประเทศในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายเกษตร 4.0 และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ของรัฐบาล


โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ในกลุ่มเทคโนโลยี ดังนี้  

 1. AI & Data Analytics
 2. Biotechnology
 3. Blockchain
 4. IoT-Sensor
 5. Robotics /Automation

รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกอื่นๆ ที่สนับสนุนการยกระดับภาคการเกษตร 


โอกาสครั้งสำคัญสตาร์ทอัพสายเกษตร ที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาแล้วพร้อมนำไปใช้งานและต่อยอดธุรกิจ จะได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยได้เรียนรู้ เชื่อมต่อ และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคเกษตรเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้งานได้และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโต พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดโครงการจาก Mentoring & Coaching จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ


สตาร์ทอัพที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค. 2565 

ส่งรายละเอียดของบริษัท พร้อมทั้งแผนธุรกิจ (Pitch Deck) ได้ที่  https://inno4farmers.nia.or.th/


ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณมณฑา ไก่หิรัญ  

 • โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543
 • มือถือ : 081-372 9163
 • อีเมล : montha@nia.or.th


#Inno4Farmers #DeepTechxAgTechStartup #AgTechStartup #NIA #StartupThailand #SectoralDevelopment #AgriculturalTransformation

15 พ.ค.

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : Idea Hacks

เฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล

ชุมชนจะได้รับการเรียนรู้ นวัตกรรมเพื่อสังคมคืออะไร การแลกเปลี่ยนมุมการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรม และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสังคม (SROI Calculator)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2565

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/oS5vMAGPpycxYSJAA 

ทั้งนี้ ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566” ทันที

#NIA #Socialinnovation #SocialEnterprise #SocialInnovationVillageIdeaHacks

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด