สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รับสมัครงาน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
รับสมัครลูกจ้างเหมาโครงการบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ส่วนงานนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สร้างเมื่อ 26 ก.ย. 2566
ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์และรับการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศ *รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานหน้าที่ลูกจ้างงานนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-Based Innovation)"
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ใบสมัครงาน
สร้างเมื่อ 5 ก.ย. 2566