สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ The Electric Playground ซึ่งดำเนินงานโดย สนช. และ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ร่วมกัน "ปลุกพลังคิด(ส์) เปิดสวิตช์ไอเดีย เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า" ให้แก่เยาวชนและครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน 50 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 5 ศูนย์มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงกาตลอด 2 ปี

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย

ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย ได้รวมรวมลักษณะธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรจำนวน 59 ราย ในปี พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย 7 ประเภท ได้แก่ 1) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 2) หุ่นยนต์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ 3) การบริหารจัดการฟาร์ม เซนเซอร์ และระบบ 4) ระบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ 5) ตลาดธุรกิจการเกษตร 6) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และตรวจสอบย้อนกลับ และ 7) ธุรกิจขายปลีก/ส่งออนไลน์

INNOVATION CATALOG MOM & KIDS

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Innovation Catalog “MOM & KIDS” เล่มนี้ ได้รวมรวบ 28 นวัตกรรมสำหรับแม่และเด็กที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณแม่และเด็กๆ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความสวยงาม กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเครื่องใช้ในบ้าน กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และกลุ่มแอปพลิเคชัน อาทิ NA HA THAI ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากเปลือกกาแฟ, PROBIDENT โพรบิเดนท์ เม็ดอมโพรไบโอติกส์เพื่อป้องกันฟันผุ, BARRICARE MOSSHIELD เครื่องไล่ยุงรัศมีวงกว้าง, THAIS ผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลเศษหนังวัวเหลือทิ้ง และ SAVE THE KIDS ระบบป้องกันเด็กติดในรถโรงเรียน

Tags : N/A

Thailand Startup Ecosystem Report 2021

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

“รายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำปี 2564” รายงานฉบับที่ 4 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ที่ได้จัดทำต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากประชาคมกว่า 300 ราย ทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพไทยและต่างชาติ นักลงทุน ภาคการศึกษา ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่นำเสนอข้อมูลภาพรวมภูมิทัศน์ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจรวมถึงแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบนิเวศสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น

Tags : N/A

THE FOUNDER II

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ The Founder เล่ม 2 กลับมาอีกครั้งภายใต้คอนเซปต์ 'Innovation in time of crisis' ผู้พลิกธุรกิจท่ามกลางวิกฤติ ทั้งโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และวิกฤติทางเศรษฐกิจ ที่จะมาเผยแนวคิด มุมมอง และเคล็ดลับความสำเร็จในภาวะวิกฤติของผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมทั้ง 25 คน ซึ่งแตกต่างกันในหลายมิติ ทั้งรูปแบบขององค์กรและประเภทธุรกิจ มีทั้งเจ้าของธุรกิจที่เป็นรุ่นบุกเบิก ทายาทรุ่นที่สองผู้สืบทอดกิจการที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ให้กับธุรกิจเดิมได้ รวมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งบริษัทและเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวบรวมเทคนิควิธีคิด ถ่ายทอด DNA นวัตกรให้แก่ผู้ที่กำลังมีความฝัน มีไอเดียอยากทำธุรกิจ หรือใครที่กำลังเผชิญทางตันจะได้เห็น Business Model Innovation เปรียบเสมือนทางลัดที่สามารถนำมาปรับใช้กับรูปแบบธุรกิจของตนได้

Tags : N/A

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA STAGE 1 INSIGHT

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 1 เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการออกแบบ รวบรวมและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อเหล่านวัตกร โดยนำเสนอในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอน เล่มนี้ได้เจาะลึกลงไปในขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง (Insight) ขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ที่จะพาไปเรียนรู้วิธีการค้นหาปัญหาที่แท้จริง หากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และตั้งโจทย์ที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการนี้ไม่ยากแต่ต้องอาศัยทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและการใส่ใจรายละเอียด เพื่อให้การเดินไปต่อในขั้นตอนถัดไปนั้นถูกต้อง

Tags : N/A

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA STAGE 2 WOW! IDEA

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 2 เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการออกแบบ รวบรวมและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อเหล่านวัตกร โดยนำเสนอในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอน เล่มนี้ได้เจาะลึกลงไปในขั้นตอนที่ 2 คิดสร้างสรรค์ไอเดีย (Wow! Idea) ที่จะนำปัญหาที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาค้นหาไอเดียผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นก็เลือกไอเดียที่ตอบโจทย์ปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และร่างเป็นภาพเพื่อให้เห็นไอเดียนั้นเป็นรูปธรรม

Tags : N/A

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA STAGE 4 PRODUCTION & DIFFUSION

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 3 เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการออกแบบ รวบรวมและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อเหล่านวัตกร โดยนำเสนอในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอน เล่มนี้ได้เจาะลึกลงไปในขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ (Business Model) เน้นการนำไอเดียที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 Wow! Idea มาสร้างเป็นชิ้นงานต้นแบบหรือ Prototype เพื่อทดสอบว่าไอเดียที่เลือกมานั้นตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ และเริ่มวางแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดนวัตกรรมให้ออกสู่ตลาดได้จริง

Tags : N/A

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA STAGE 4 PRODUCTION & DIFFUSION

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 4 เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการออกแบบ รวบรวมและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อเหล่านวัตกร โดยนำเสนอในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอน เล่มนี้ได้เจาะลึกลงไปในขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย (Production & Diffusion) เป็นการนำชิ้นงานต้นแบบที่ผ่านการทดสอบ ปรับแก้และนำแผนธุรกิจที่วางไว้แล้วมาลงรายละเอียดในส่วนการผลิตจริง ขายจริงและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ และมีกลยุทธ์การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะต่อยอดนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นให้เป็นที่รู้จักและเกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อเนื่อง

Tags : N/A

NIA ACADEMY CATALOG

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมข้อมูลเครื่องมือและหลักสูตรต่างๆ เพื่อการสร้างแนวคิด สร้างความรู้ และสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจของไทย สร้างนวัตกรคนไทยที่แข่งขันได้ในเวทีสากล โดยเนื้อหาในเล่มกล่าวถึงคุณลักษณะสำคัญของนวัตกรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในแบบฉบับของ INNOVATOR T.R.I.B.E กล่าวถึงข้อมูลหลักสูตรการเรียนรู้ 20 หลักสูตรเด่นที่ช่วยสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม ทั้งในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ (2S DEVELOPMENT) เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างนวัตกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร (3E DEVELOPMENT) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และการจัดการระดับนโยบาย นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียด 10 เครื่องมือสำคัญ ที่สถาบันวิทยาการนวัตกรรมใช้พัฒนาแนวคิดและทักษะเชิงนวัตกรรมใช้ประเมินความสามารถ และใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมของเหล่านวัตกรด้วย

SOCIAL FORESIGHT FOR THE FUTURES

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับชุมชนและเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน การมองอนาคตเชิงสังคม (Social Foresight) จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการบ่งชี้สัญญาณความเปลี่ยนแปลง ประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainties) เพื่อรับรู้และคาดการณ์ภาพอนาคตความเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะช่วยในการกำหนดทิศทาง วางแผนเชิงตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และกำหนดทางเลือกอนาคต (Alternative Futures) ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง และเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อนาคตอย่างทันท่วงที (Future Readiness) ผ่านการเรียนรู้กระบวนการการมองอนาคตและกรณีตัวอย่างการมองอนาคตเชิงพื้นที่อย่างจังหวัดพะเยา กาฬสินธุ์ พัทลุง และสตูล

Tags : N/A

The Startup Playground

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดตั้ง กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) เดินหน้าปั้น มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการให้แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพ ที่มีความคิดริเริ่ม มีไฟ และต้องการจะสร้างธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถสร้าง Full-Business Plan หรือ Mock up ร่างผลงานทางธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต และนักศึกษา ให้สามารถต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็น วิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข็มแข็ง สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การดำเนินการภายใต้กระบวนการใหม่นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับการทำธุรกิจนวัตกรรม และเป็นเสมือนพื้นที่สนามประลองความคิด หรือ Playground ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สนุกกับจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด ได้พบกับผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมจะช่วยทำให้ทุกความฝันเป็นไปได้ และกลายเป็นจริง

Tags : N/A