สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

อนาคตสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2576 - Future of Mental Health in Thailand 2033

30 มีนาคม 2566 1,529 78
ผู้แต่ง : NIA กรมสุขภาพจิต ETDA และ FutureTales Lab by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับกรมสุขภาพจิต สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) ร่วมเปิดงานวิจัยสำคัญด้านสุขภาพจิตและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการมองอนาคตมาช่วยส่งเสริมพัฒนา รวมถึงเตรียมพร้อมรับมืออนาคตด้านสุขภาพจิตของคนในประเทศไทย

Founder Apprentice เปิดประตูสู่โลกผู้ประกอบการ

29 มีนาคม 2566 60 50
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

โครงการฝึกฝนความเป็นผู้ประกอบการสำหรับเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่คิดการใหญ่ เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์หรือฝันอยากสร้างธุรกิจในอนาคต ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ พัฒนาศักยภาพ สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ Founder Apprentice เดินทางมาถึงปีที่ 5 แล้ว เราจึงถือโอกาสนี้พาทุกท่านย้อนกลับไปดูการเติบโตของเหล่าศิษย์เก่ารุ่นที่ 1-4 ที่ผ่านมาที่จะมาแบ่งปันบทเรียน แง่คิดในการทำงานและการใช้ชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการ Founder Apprentice

STEAM4INNOVATOR CENTER BOOK

2 มีนาคม 2566 58 75
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

STEAM4INNOVATOR CENTER BOOK ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสําหรับเยาวชน” หรือ STEAM4INNOVATOR CENTER ซึ่งร่วมมือกับ 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถกระจายองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายในระบบโรงเรียนภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างกว้างขวางเพื่อสอดรับกับนโยบายชาติที่จะสร้างเด็กไทยให้เป็น "นวัตกร"

STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022

6 กุมภาพันธ์ 2566 48 54
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 หรือ SITE 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Reconnecting the World เชื่อมเรา เชื่อมโลก กลับมาเจอกัน” แม้ว่าทุกประเทศทั่วโลกกำลังอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่ทุกประเทศไม่สามารถที่จะหยุดเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเมืองหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งการเปิดเมืองจะเป็นการเชื่อมโลกและประเทศไทยกลับมาด้วยกัน เพื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่า ประเทศไทยมีเมืองนวัตกรรม (Innovation City) ซึ่งมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อฟื้นฟูให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันได้ต่อไป โดยงาน SITE 2022 จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานที่สามารถเข้าร่วมงานได้ทั้งทางออนไลน์ในรูปแบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse) และทางออฟไลน์ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565

Tags : #NIA #SITE2022

National Innovation Awards 2022

8 ธันวาคม 2565 54 44
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 National Innovation Awards 2022 จากความสำคัญของ “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วย เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่าง รวดเร็ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึง การพัฒนานวัตกรรมโดยรวม โดยวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม คือ การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทย และมอบรางวัลให้แก่ผลงานมีความเป็นนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมดังกล่าวจนบรรลุผล ทั้งนี้ เพื่อให้ประโยชน์ของ นวัตกรรมและวิธีการอันนำไปสู่นวัตกรรมได้เป็นที่รู้จักและสนใจกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะมีผลในการจูงใจให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย เกิดความสนใจ ที่จะดำเนินงานโดยมีความเป็นนวัตกรรมอยู่ในกระบวนการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” สนช. ได้ร่วมกับ หน่วยงานชั้นนำภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคม กำหนดจัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ

Startup Guide Thailand

4 พฤศจิกายน 2565 130 47
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

The Startup Guide User Journey will provide all necessary information on the nature of Thailand’s startup ecosystem landscape with details on ecosystem dynamics and stakeholder relationships, Thailand’s strategic strengths in the ease of doing business, and abundant infrastructure and resources for startups to incubate and scale, as well as information on regional startup hubs around the country.

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม

28 กันยายน 2565 48 35
ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ผศ.ดร. เกวลิน ต่อปัญญาชาญ และ ดร. วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมสนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Global Innovation Index

23 กันยายน 2565 70 47
ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

ดัชนีนวัตกรรมระดับโลกกับพัฒนาการด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

Tags : #GII2022

โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

8 สิงหาคม 2565 51 48
ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ The Electric Playground ซึ่งดำเนินงานโดย สนช. และ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ร่วมกัน "ปลุกพลังคิด(ส์) เปิดสวิตช์ไอเดีย เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า" ให้แก่เยาวชนและครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน 50 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 5 ศูนย์มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงกาตลอด 2 ปี

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย

8 สิงหาคม 2565 130 94
ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย ได้รวมรวมลักษณะธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรจำนวน 59 ราย ในปี พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย 7 ประเภท ได้แก่ 1) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 2) หุ่นยนต์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ 3) การบริหารจัดการฟาร์ม เซนเซอร์ และระบบ 4) ระบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ 5) ตลาดธุรกิจการเกษตร 6) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และตรวจสอบย้อนกลับ และ 7) ธุรกิจขายปลีก/ส่งออนไลน์

INNOVATION CATALOG MOM & KIDS

17 กรกฎาคม 2565 33 47
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Innovation Catalog “MOM & KIDS” เล่มนี้ ได้รวมรวบ 28 นวัตกรรมสำหรับแม่และเด็กที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณแม่และเด็กๆ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความสวยงาม กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเครื่องใช้ในบ้าน กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และกลุ่มแอปพลิเคชัน อาทิ NA HA THAI ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากเปลือกกาแฟ, PROBIDENT โพรบิเดนท์ เม็ดอมโพรไบโอติกส์เพื่อป้องกันฟันผุ, BARRICARE MOSSHIELD เครื่องไล่ยุงรัศมีวงกว้าง, THAIS ผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลเศษหนังวัวเหลือทิ้ง และ SAVE THE KIDS ระบบป้องกันเด็กติดในรถโรงเรียน

Tags : N/A

Thailand Startup Ecosystem Report 2021

17 กรกฎาคม 2565 47 83
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

“รายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำปี 2564” รายงานฉบับที่ 4 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ที่ได้จัดทำต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากประชาคมกว่า 300 ราย ทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพไทยและต่างชาติ นักลงทุน ภาคการศึกษา ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่นำเสนอข้อมูลภาพรวมภูมิทัศน์ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจรวมถึงแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบนิเวศสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น

Tags : N/A