สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการกิจกรรมพัฒนาความสามารถ ด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (4 ภาค) (Brain Power Skill Activity for Regional Enterprise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสร้างแรงบันดาลใจจากร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0042/2566
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทาง เพื่อจัดกิจกรรมสัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพฝรั่งเศส - ไทย 2566 (Franco – Thai Innovation and Startup Week 2023) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0040/2566
สร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0038/2566
สร้างเมื่อ 2 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0036/2566
สร้างเมื่อ 2 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0033/2566
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมและเว็บท่า (Event and Portal Management System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0032/2566
สร้างเมื่อ 21 ก.พ. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0022/2566
สร้างเมื่อ 6 ก.พ. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมตลาด ด้านการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0019/2566
สร้างเมื่อ 20 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับความสามารถธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโต บน e-Marketplace Platform ของผู้ประกอบการนวัตกรรม (4 ภาค) (INNOMALL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0018/2566
สร้างเมื่อ 20 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0014/2566
สร้างเมื่อ 6 ม.ค. 2566