สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ภายใต้โครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยรอบภูมิภาค รุ่นที่ 2 (นิลมังกร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0004/2566
สร้างเมื่อ 29 พ.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงในการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณภาพสูง และสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) เลขที่ อ0001/2566
สร้างเมื่อ 7 พ.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) เลขที่ อ0001/2566
สร้างเมื่อ 7 พ.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อบริหารจัดการการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0087/2565
สร้างเมื่อ 20 ต.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางศึกษาดูงานประเด็นนวัตกรรมระดับโลก ของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐโปรตุเกสและราชอาณาจักรสวีเดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0089/2565
สร้างเมื่อ 28 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคกลางและตะวันออก โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 23 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะรถตู้ชนิด 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0086/2565
สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0084/2565
สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2565