สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ งานอิเวนต์ นิทรรศการและการประชุมสัมมนา ด้านนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพ เลขที่ อ0054/2566
สร้างเมื่อ 21 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2023 เลขที่ อ0045/2566
สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเพื่อจัดกิจกรรมสัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพฝรั่งเศส – ไทย 2566 (Franco - Thai Innovation and Startup Week 2023) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เลขที่ อ0043/2566
สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสร้างแรงบันดาลใจจากร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เลขที่ อ0042/2566
สร้างเมื่อ 1 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเริ่มต้น เลขที่ อ0040/2566
สร้างเมื่อ 28 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที เลขที่ อ0038/2566
สร้างเมื่อ 16 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ภาคใต้ชายแดน เลขที่ อ0036/2566
สร้างเมื่อ 15 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมไทย เพื่อความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปี 2566 (Corporate SPARK 2023) เลขที่ อ0037/2566
สร้างเมื่อ 15 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมและเว็บท่า (Event and Portal Management System) เลขที่ อ0032/2566
สร้างเมื่อ 7 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เลขที่ อ0033/2566
สร้างเมื่อ 7 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (4 ภาค) (Brain Power Skill Activity for Regional Enterprise) เลขที่ อ0027/2566
สร้างเมื่อ 6 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์และการทดลองใช้กลไกส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ย่านนวัตกรรมอารีย์เลขที่ อ0024/2566
สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2566