สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1311 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1311 หน้า
เปิดรับคำร้อง ‘ขอรับรองคุณสมบัติเพื่อขอรับการส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี รอบที่ 1
• 22 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีเท่านั้น NIA เปิดรับคำร้อง ‘ขอรับรองคุณสมบัติเพื่อขอรับการส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID)’ รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2565 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเข...

ปั้น "เยาวชนไทย" สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
• 12 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

  “เยาวชนคือผู้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต” เรียกได้ว่าเป็นคนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ดังนั้น องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันเยาวชนสากล” หรือ International Youth Day เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให...

กระบวนการสร้าง ‘โค้ช’ ใน STEAM4INNOVATOR Trainers’ LAB มีหลักสำคัญอะไรบ้าง?
• 11 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

#TrainersLabSeries   ก่อนที่จะพูดถึงกระบวนการสร้างโค้ช ต้องบอกก่อนว่าโครงการ Trainers’ LAB ตั้งใจที่จะสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ผ่านการสร้างโค้ช โดยแบ่ง Phase การพัฒนา “ผู้-สร้าง-นวัตกร” ดังนี้ Phase 1 “ผู้” นำศูนย์ฯ - สร้างกลุ่มอาจารย์แกนนำ Node ผู้กระจายความรู้การโค้ชและการสร้างนวัตกรแบบ STEAM4INNOVATOR ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ Phase 2 “สร้าง”...

MedTech for Ladies 5 นวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้หญิงยุคใหม่ ความใส่ใจที่อยากให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน
• 10 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

  รวมนวัตกรรมต้อนรับเดือน #วันแม่ กับความใส่ใจที่อยากให้ผู้หญิงมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน!เมื่อพูดถึงนวัตกรรมกับสุขภาพผู้หญิง หลายคนอาจคิดถึงแค่การบันทึกรอบประจำเดือนผ่านแอปฯ แล้วก็นึกไม่ออกแล้วว่ามีอะไรอีกบ้าง แต่ก็ไม่แปลกเลยที่ทุกคนจะคิดเช่นนั้น เพราะแม้ผู้หญิงจะมีจำนวนครึ่งหนึ่งของประชากรในโลก แต่ทุกคนทราบกันไหมว่า การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับผู้หญิงนั้นกลับมีตัวเลขที่น้...

โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)
• 08 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ The Electric Playground ซึ่งดำเนินงานโดย สนช. และ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ร่วมกัน "ปลุกพลังคิด(ส์) เปิดสวิตช์ไอเดีย เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า" ให้แก่เยาวชนและครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน 50 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 5 ศูนย์มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงกาตลอด 2 ปี

ชวนทำความรู้จัก "โค้ชนวัตกร" ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนวัตกรรุ่นเยาว์
• 07 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

#TrainersLabSeries   NIA ไม่เพียงส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไทย แต่ยังมุ่งสร้างเยาวชนไทยให้มีทักษะที่สำคัญในการเป็นนวัตกร จนถึงวันนี้ โครงการ Trainer’s Lab ภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ได้ขยายเครือข่าย ‘ผู้สร้างนวัตกร’ หรือ ‘โค้ชนวัตกร’ เพื่อผลักดันให้นวัตกรรุ่นเยาว์ไปได้ไกลกว่าที่ฝัน ผ่านการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน  ...

NIA สร้างผู้นำการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมภายใต้หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 5
• 02 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA สร้างผู้นำการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมภายใต้หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 5 ด้วยการอบรมเข้มตลอด 2 เดือน นำองค์ความรู้และการพัฒนาเมืองต้นแบบ ถ่ายทอดสู่นักบริหารเมืองจากทั่วประเทศสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 5 พร้อมทั้งการนำเสนอโครงการด้านการพัฒนาเมืองจากผู้บริหาร...

เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตรแม่นยำสู่ความยั่งยืน
• 29 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นสาขาวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเรียนรู้กระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดใหม่ที่พัฒนาโดยนักเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์ในการวิจัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสายการแพทย์ การเกษตร และสาขาอื่นๆ โดยในบทความนี้จะสรุปการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพบางส่วนโดยเฉพาะที่ใช้ในด้านการเกษตร เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่สามารถแ...

#การมองอนาคต  คือสิ่งที่นำไปปรับใช้ได้ตั้งแต่เรื่อง ชีวิตประจำวัน ธุรกิจ ไปจนถึงสังคมโลก
• 29 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

ไม่ต้องพึ่งหมอดู…ก็คาดการณ์อนาคตได้! เพราะตอนนี้เรามีทักษะที่สำคัญอย่าง “การมองอนาคต (Foresight)” ที่จะช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน การทำธุรกิจ หรือแม้แต่เทรนด์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมโลกได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร หรือประกอบอาชีพอะไร ก็สามารถมองอนาคตได้อย่างเฉียบคมและแม่นยำรายการ #NIAnatomy Epis...

NIA พร้อมพันธมิตรจัดงาน Tech & The City by Global Startup Hub EEC ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Smart Factory” เดินหน้าสร้าง Start...
• 29 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA พร้อมพันธมิตรจัดงาน Tech & The City by Global Startup Hub EEC ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Smart Factory”  เดินหน้าสร้าง Startup Community  ในพื้นที่ EEC  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ ม. บูรพา ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมงาน Onsite และรับชมทาง Online ทาง Zoom และ Facebook live รวมกว่า 140 คนนายปริวรรต วงษ์สำาราญ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาผู้...