สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
สร้างเมื่อ 27 มี.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เลขที่ อ0055/2566
สร้างเมื่อ 22 มี.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เลขที่ อ0054/2566
สร้างเมื่อ 21 มี.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เลขที่ อ0052/2566
สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village Idea Hacks 2023 เลขที่ อ0045/2566
สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2566
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเพื่อจัดกิจกรรมสัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพฝรั่งเศส – ไทย 2566 (Franco - Thai Innovation and Startup Week 2023) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เลขที่ อ0043/2566
สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาโครงการสร้างแรงบันดาลใจจากร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เลขที่ อ0042/2566
สร้างเมื่อ 1 มี.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเริ่มต้น เลขที่ อ0040/2566
สร้างเมื่อ 28 ก.พ. 2566
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที เลขที่ อ0038/2566
สร้างเมื่อ 16 ก.พ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมไทย เพื่อความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปี 2566 (Corporate SPARK 2023) เลขที่ อ0037/2566
สร้างเมื่อ 15 ก.พ. 2566