สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ในรูปแบบออนไลน์
สร้างเมื่อ 4 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ภายใต้การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำปี 2564
สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะที่ 3 (Innovative Organization Program – IOP)
สร้างเมื่อ 1 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สร้างเมื่อ 18 ก.พ. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 3”
สร้างเมื่อ 17 ก.พ. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)
สร้างเมื่อ 11 ก.พ. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Global Startup Hub: CNX)
สร้างเมื่อ 2 ก.พ. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่กรุงเทพมหานคร (Global Startup Hub: BKK)
สร้างเมื่อ 2 ก.พ. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายย่านนวัตกรรมอารีย์ (ARI Innovation District)
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2564