สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะรถตู้ ชนิด 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน เลขที่ อ0084/2566
สร้างเมื่อ 11 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่ อ0083/2566
สร้างเมื่อ 11 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เลขที่ อ0082/2566
สร้างเมื่อ 8 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร (Microsoft Office 365) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เลขที่ อ0081/2566
สร้างเมื่อ 8 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร (Microsoft Office 365) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เลขที่ อ0080/2566
สร้างเมื่อ 8 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการช่องยูทูบของ สนช. (NIA Channel) เลขที่ อ0079/2566
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เลขที่ อ0078/2566
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค เลขที่ อ0077/2566
สร้างเมื่อ 5 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ เลขที่ อ0076/2566
สร้างเมื่อ 4 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 เลขที่ อ0074/2566
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม รุ่นที่ 3 (SME to IBE 3) เลขที่ อ0073/2566
สร้างเมื่อ 26 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม รุ่นที่ 3 (SME to IBE 3) เลขที่ อ0071/2566
สร้างเมื่อ 22 มิ.ย. 2566