สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายนักพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับเมืองนวัตกรรมสู่ระดับสากล เลขที่ อ0070/2566
สร้างเมื่อ 7 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกสู่การขยายตลาด เลขที่ อ0069/2566
สร้างเมื่อ 12 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฐานการเรียนรู้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR เลขที่ อ0066/2566
สร้างเมื่อ 24 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์มุ่งสู่ความสำเร็จ เลขที่ อ0064/2566
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายใต้หลักสูตร PUBLIC AND PRIVATE CHIEF INNOVATION LEADERSHIP (PPCIL) ณ ประเทศฟินแลนด์ - เอสโตเนีย เลขที่ อ0063/2566
สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้เติบโต อย่างก้าวกระโดดและต่อยอดการลงทุน (Growth) ประจำปี 2566 (Growth Program for Startup 2023) เลขที่ อ0062/2566
สร้างเมื่อ 5 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม รุ่นที่ 3 (SME to IBE 3) เลขที่ อ0061/2566
สร้างเมื่อ 4 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร เลขที่ อ0060/2566
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” เลขที่ อ0059/2566
สร้างเมื่อ 29 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “งานแสดงนิทรรศการและสื่อนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” เลขที่ อ0058/2566
สร้างเมื่อ 28 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง (Center Storage) เลขที่ อ0057/2566
สร้างเมื่อ 28 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) เลขที่ อ0055/2566
สร้างเมื่อ 22 มี.ค. 2566