สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะรถตู้ ชนิด 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน เลขที่ อ0086/2565
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค เลขที่ อ0085/2565
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่ อ0084/2565
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริหารจัดการช่องยูทูบของ สนช. (NIA Channel) เลขที่ อ0081/2565
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เลขที่ อ0080/2565
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2568) เลขที่ อ0079/2565
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร Microsoft 365 Business Standard เลขที่ อ0078/2565
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเพื่อแสวงหาและคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโต ทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 4
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565
สร้างเมื่อ 4 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 1 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 6 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #6)
สร้างเมื่อ 25 ก.ค. 2565