homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่และการให้บริการของหน่วยงานบริการแบบ One-stop service ย่านเชียงใหม่–Chiangmai&Co.

ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่และการให้บริการของหน่วยงานบริการแบบ One-stop service ย่านเชียงใหม่–Chiangmai&Co.

สร้างเมื่อ : 1 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำหนังสือ The Founder เลขที่ อ0018/2562

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำหนังสือ The Founder เลขที่ อ0018/2562


สร้างเมื่อ : 29 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

สร้างเมื่อ : 24 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

สร้างเมื่อ : 24 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

สร้างเมื่อ : 24 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริหารจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นในงาน SXSW 2019 ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0017/2562

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริหารจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นในงาน SXSW 2019 ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0017/2562

สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) เลขที่ อ0016/2562

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) เลขที่ อ0016/2562


สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริหารจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นในงาน SXSW 2019 ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ อ0013/2562

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริหารจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นในงาน SXSW 2019 ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่  อ0013/2562

สร้างเมื่อ : 16 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560

ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560

สร้างเมื่อ : 16 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 22 – 27 มกราคม 2562 ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมและราชอาณาจักรเนเธอแลนด์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม  ระหว่างวันที่ 22 – 27 มกราคม 2562 ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมและราชอาณาจักรเนเธอแลนด์

สร้างเมื่อ : 15 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

สร้างเมื่อ : 15 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

สร้างเมื่อ : 14 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด