สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 2 เลขที่ อ0039/2561
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 1เลขที่ อ0038/2561
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 เลขที่ อ0036/2561
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเพื่อจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การดำเนินการ และศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหารภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21 ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ เลขที่ อ0035/2561
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6 อาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่ อ0034/2561
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมกลุ่มเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 เลขที่ อ0033/2561
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม" เลขที่ อ0032/2561
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ อ0031/2561
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 3 เลขที่ อ0030/2561
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 -27 เมษายน 2561
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 - 25 เมษายน 2561
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2561