สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช.
สร้างเมื่อ 15 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)”
สร้างเมื่อ 14 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3 (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY)
สร้างเมื่อ 8 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบธุรกิจการนวัตกรรมกลุ่มคนรุ่นใหม่ Founder Apprentice 2564
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม ออกแบบและจัดทำนิทรรศการในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 24 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมา “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” (Deep South Innovation Business Coaching Program)
สร้างเมื่อ 13 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 2 (SPACE-F: FoodTech Incubator & Accelerator Program Batch 2)
สร้างเมื่อ 30 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 10 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ 2564
สร้างเมื่อ 9 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน
สร้างเมื่อ 9 ก.ย. 2563