สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ระยะที่ 2
สร้างเมื่อ 17 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐชิลี
สร้างเมื่อ 14 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) ประจำพื้นที่ภาคใต้
สร้างเมื่อ 30 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการจัดการเดินทางศึกษาดูงานนวัตกรรมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและจัดการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและจัดทำสมุดปกขาว (White Paper)
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในงานประชุม Smart City Expo World Congress 2018
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเข้าร่วมงาน Web Summit 2018 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระยะที่ 2
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางซื้อขายฐานข้อมูลออนไลน์ Frost & Sullivan
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ประจำปีงบประมาณ 2562
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561