สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางซื้อขายฐานข้อมูลออนไลน์ Frost & Sullivan
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ประจำปีงบประมาณ 2562
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรและการบริหารจัดการองค์กร
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการงานดูแลและบำรุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Government Procurement Transformation
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจำปี 2561
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคา“จ้างเหมาในการจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival”
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561