สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562
สร้างเมื่อ 19 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 4 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 11 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และ งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย
สร้างเมื่อ 9 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนในการจัดงาน SouthernMost Technology and Innovation Festival” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่
สร้างเมื่อ 9 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และ งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย
สร้างเมื่อ 26 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 20 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) สำหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 7 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization BOK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 5 มิ.ย. 2562
ประกาศราคาจ้างเหมาจัดทำระบบรวบรวมข้อมูลและติดตามพัฒนาการด้านศักยภาพนวัตกรรม ของเยาวชนโครงการ STEAM4INNOVATOR (Tracking)
สร้างเมื่อ 5 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 27 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ด้านนวัตกรรม และการสื่อสารรับรู้นวัตกรรมของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 23 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)
สร้างเมื่อ 22 พ.ค. 2562