สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

32 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Socialinnovation ”

แสดงผล 2 ผลลัพธ์ จาก 32 หน้า
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
• 22 มิถุนายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาดังกล่าว ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยง “เศรษฐกิจพอเพียง” กับการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ต้องมีการประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน แบบพอเพียงและแบ่งปัน รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษาผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ที่ขยายผลลงสู่พื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการใช้นวัตกรรมให้ตรงกับโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ เช่น โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุนชนเมื...

โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564 (City & Community Innovation Challenge 2021)
• 16 พฤศจิกายน 2563 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

สถานการณ์ Covid-19 เริ่มผ่อนคลาย แต่การสรรสร้างนวัตกรรมไม่หยุดยั้ง ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA เปิดรับข้อเสนอแนวคิด (Concept Idea) โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564 (City & Community Innovation Challenge 2021) หัวข้อเปิดรับ คือ 1. การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 2. แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม3. มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง เปิดรับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 25...