สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

51 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Socialinnovation ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 51 หน้า
นวัตกรรมริมคลองแม่ข่า...จากการร่วมแรงใจของคนในเมืองสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
• 17 กันยายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

คลองแม่ข่า น้ำแม่ข่า หรือ แม่น้ำข่า เป็นเส้นทางน้ำโบราณที่ไม่ได้เกิดจากการขุดลอกของมนุษย์ ซึ่งมีบันทึกระบุว่าเป็น 1 ใน 7 ชัยภูมิและแหล่งน้ำ 4 แห่ง อันเป็นเหตุผลที่พญามังรายทรงเลือกที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อกว่า 700 ปีก่อน ในอดีตแม่น้ำสายนี้มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ทำหน้าที่เป็นคูเวียงชั้นนอกที่โอบล้อมเมือง และเป็นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำปิง ช่วยการป้องกันน้ำท่วม ต่อมาด้วยการขยายตัวของเมือ...

การเงินสีเขียว (Green Finance) ท่ามกลางภาวะโลกเดือด
• 08 กันยายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

สภาวะของโลกที่เราอาศัยในปัจจุบันยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง ความเปลี่ยนแปลงนี้รวมถึงอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายทวีปทั่วโลก ทั้งยุโรป เอเชีย และอเมริกา ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกหลายสิบล้านคน โดยเฉพาะเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบ 60 ปี เป็นความร้อนที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์   ทุกท่านคงได้ยินคำว่า “ภาวะโลกร้อน&rdq...

“นวัตกรรมจากวัฒนธรรมถิ่นอีสาน ดินแดนจักสานและหัตถกรรม”
• 13 สิงหาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

เกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของคนในประเทศไทย ซึ่งในภาคอีสานมีพื้นที่กว่า 63.9 ล้านไร่เป็นพื้นที่สำหรับใช้ทำการเกษตร ประกอบด้วยพื้นที่ทำนา 41.7 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรนับว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนต่ำ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ระบบการผลิต กลไกราคา และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น เกษตรกรบ...

เปิด 5 มิตินวัตกรรมที่ใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
• 07 สิงหาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

แม้แต่คุณบิลล์ เกตส์ (William Henry Gates III) ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft และผู้ครองตำแหน่งมหาเศรษฐีของโลกอันดับต้น ๆ มาอย่างยาวนาน ยังตื่นเต้นกับการความสามารถและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) ในปัจจุบัน ที่มีความก้าวล้ำสมัย และยังให้ความคิดเห็นว่า ปัญญาประดิษฐ์นี้มีการพัฒนาไปเร็วกว่าที่ตนเคยคาดการณ์ไว้ และที่สำคัญในมุมมองของคุณบิลล์ เกตส์ นั้น ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติ...

นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (Innovation for Environmental Management)
• 06 กรกฎาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

  ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกพูดถึงทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับสากล และยังถูกยกระดับให้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน สืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ที่ยิ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น “การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม” จึงถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งมน...

นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ความท้าทายใหม่ในเวทีโลก
• 03 กรกฎาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีเสน่ห์ในองค์รวมมากมาย ตอบโจทย์ทุกประเภทการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวคนเดียว การท่องเที่ยวกับเพื่อน คู่รัก หรือครอบครัว รวมถึงการเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วย (Workation) ที่ตอบโจทย์สำหรับกลุ่ม Digital Nomad โดยความโดดเด่นของประเทศไทยนั้น สามารถสื่อสารออกมาผ่านวัฒนธรรม อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิตท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และอื่น ๆ อีกมากมาย จนได้รับ...

นวัตกรรมที่สร้าง "ความเสมอภาค" และสนับสนุน "ความหลากหลายทางเพศ"
• 28 มิถุนายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

เดือนมิถุนายนของทุกปี เราจะได้เห็นภาพการเฉลิมฉลองของผู้คนทั่วโลก ภายใต้เดือนที่เรียกว่า "Pride Month" หรือเดือนความภาคภูมิใจ โดยเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนที่นิยามตนเองว่าเป็น LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, and others) และกลุ่มคนที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมกันรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิทางสังคมของ LGBTQ+ ในการสร้างความเข้าใจต่อสังคมถึงการมีอยู่...

INNOVATION CATALOG SOCIAL VOL.2
• 09 มิถุนายน 2566 หมวดหมู่ : N/A

Innovation Catalog “Social” เล่ม 2 นี้ ได้รวมรวบ 50 นวัตกรรมเพื่อสังคม ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมไทยในมิติต่างๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอย่างยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิถีชีวิต (Ways of Life) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านคนและเมือง (People and and City) ซึ่งมีตัวอย่างนวัตกรรม เช่น แอปพลิเคชัน INSIGHT @ WAT...

“เสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ”
• 02 มิถุนายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

  จังหวัดพัทลุง เป็นที่ขึ้นชื่อได้ว่าเต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามจากธรรมชาติ ดั่งคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า “เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน” โดยมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างคลองปากประ ซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่ของจังหวัดพัทลุง เกิดจากการรวมกันของลำน้ำหลายสายที่ไหลมารวมกันที่นี่ ก่อนจะไปบรรจบที่ทะเลสาบสงขลา นับเป็นแหล่งน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวั...

“เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ และการทำเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง”  
• 26 พฤษภาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

  เมื่อเราพูดถึงจังหวัดน่าน ภาพแรกที่คิดของใครหลาย ๆ คน น่าจะเป็นภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยวชุมชนผู้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มีพื้นที่ปลูกเมล็ดกาแฟในภูมิภาคที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีกลุ่มที่ขับเคลื่อนในการทำเกษตรอินทรีย์ หรือเป็นเมืองพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้านนา แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการสักการะไหว้พระขอพร รวมไปถึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่นและเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง...