สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

51 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Socialinnovation ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 51 หน้า
“ESG” แนวคิดความยั่งยืนที่องค์กรควรใช้เป็นเครื่องมือ หรือแค่เทรนด์ตามกระแส
• 03 มิถุนายน 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

ระยะเวลากว่า 2 ปีที่หลายประเทศทั่วทุกมุมโลกต่างก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนโลกเป็นอย่างมาก อาจเรียกได้ว่าแทบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว แต่หากย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้ โลกของเราก็พบเจอกับวิกฤตการณ์มาหลากหลายรูปแบบที่รุนแรงไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเรามาอย่างยาวนาน NIA อยากชวนมาลองทำ...

โครงการ Social Innovation Village : Idea Hacks 2022
• 15 พฤษภาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : Idea Hacksเฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผลชุมชนจะได้รับการเรียนรู้ นวัตกรรมเพื่อสังคมคืออะไร การแลกเปลี่ยนมุมการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรม และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ...

นวัตกรรมสำหรับสังคมสูงวัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ "คนวัยเก๋า"
• 12 เมษายน 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

  ประชากรในประเทศไทยนับวันจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นปีแรกที่มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 นี้ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (สัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 20) และในปี พ.ศ. 2576 ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุระดับ...

เปิดรับสมัครสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
• 28 กุมภาพันธ์ 2565 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมในชุมชนพื้นที่ อย่างน้อย 10 ผลงานมีงบประมาณสนับสนุน ไม่เกิน 300,000 บาทต่อสถานประกอบการคุณสมบัติประกอบธุรกิจมาแล้ว...

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
• 28 กุมภาพันธ์ 2565 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

เปิดแล้ว !! กับการเฟ้นหานวัตกรรมเพื่อสังคมเข้าร่วมโครงการ SID ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี 2565ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ขอเชิญผู้ประกอบการ/นักวิจัย ผู้ที่สนใจแก้ปัญหาสังคม เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบ...

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนในกรอบเรื่อง "นวัตกรรมท่องเที่ยวหลังโควิดและเศรษฐกิจฐานราก"
• 12 มกราคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (SID-N1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของ NIA เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนในกรอบเรื่อง "นวัตกรรมท่องเที่ยวหลังโควิดและเศรษฐกิจฐานราก" (Post-Covid Tourism and Local Economy Innovation) ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาสังคมหรือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น 💁&z...

โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565 (Social Innovation Village 2022)
• 25 ธันวาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565”  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกา...

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ”
• 26 ตุลาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ” ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงาน “โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนของเครือข่ายอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ดร.พันธุ์อ...

กิจกรรม Open House ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks
• 26 กรกฎาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Open House ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 ชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคุณจ...

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
• 22 มิถุนายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาดังกล่าว ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยง “เศรษฐกิจพอเพียง” กับการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ต้องมีการประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน แบบพอเพียงและแบ่งปัน รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษาผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ที่ขยายผลลงสู่พื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการใช้นวัตกรรมให้ตรงกับโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ เช่น โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุนชนเมื...