สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA นำโดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน

News 13 พฤศจิกายน 2566 45

NIA นำโดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานและให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเยี่ยมชมและมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

MHESI_1.jpg

 
ในการนี้ NIA ได้นำผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน" มาร่วมจัดนิทรรศการ โดยมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากของเสีย หรือของเหลือทิ้งจากภาคเกษตรและภาคการผลิต โดยสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มชุมชน หรือกลุ่มเปราะบาง ดังนี้
 
- ผลิตภัณฑ์ศิลปะจากกระดาษรีไซเคิล
- LANTARAY ผลิตภัณฑ์ Upcycling จากทุ่นเหลือทิ้งในทะเล
- กระเป๋าจากถุงน้ำยาล้างไต
- Thanee color นวัตกรรมสีพิมพ์ จากกล้วยไทย
- หนังเทียมจากฟางข้าว
- กระเป๋าจากเส้นใยสับปะรด
- มหัศจรรย์สีดิน: นวัตกรรมเพื่อการพิมพ์ และเพ้นท์สีดินบนผ้าอีสาน
- MuvMi รถตุ๊กตุ๊ก EV สัญชาติไทย
- เส้นโปรตีนไข่ขาว โปรตีนสูง ไร้แป้ง
- Inspectra ระบบ AI เพื่อช่วยวิเคราะห์ภาพ x-ray
- พาเลทจากขยะกล่องบรรจุภัณฑ์
- ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักและผลไม้ ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่าง บพข. และ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล