สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

62 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ EEC ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 62 หน้า
กรรมการอึ้ง! ค่าไฟถูกลงด้วย AI นวัตกรรมประหยัดค่าไฟ Alto Energy Edge
• 13 กรกฎาคม 2567 หมวดหมู่ : บล็อก

⛈ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแอร์ คือต้นทุนแฝงที่หลายบริษัทอาจละเลยในการบริหารจัดการ แต่ในระยะยาวสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบกับรายจ่ายของบริษัทเป็นอย่างมาก📈 โดยมีเพียงธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริการจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นมีต้นทุนสูง ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมองว่านี่คือรายจ่ายจำเป็นที่ต้องยอม...

NIA ลงพื้นที่ภาคตะวันออก เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน พร้อมสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
• 25 มีนาคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ของ NIA ซึ่งพัฒนาร่วมกับเครือข่าย ณ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2567   โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ "ระบบเฝ้าระวังช้างป่าโดยชุมชน ด้วยการประมวลผล...

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก เพื่อหาแนวทางการทำงานในการสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมกับเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก
• 19 มีนาคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จ.ระยอง สำนักงานฯได้จัดกิจกรรม “รับฟังความคิดเห็นเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก เพื่อหาแนวทางการทำงานในการสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมกับเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ “กิจกรรมการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานใ...

NIA หารือร่วมกับ True Digital Park และ True Digital Academy เรื่องแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค...
• 10 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA ให้การต้อนรับผู้บริหาร True Digital Park และ True Digital Academy เพื่อแลกเปลี่ยนหารือประเด็นความร่วมมือในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริม Startup ของไทยและต่างประเทศ การผลักดันเรื่อง Soft Power การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการทำธุรกิจที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การจัดโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะใ...

NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเท...
• 09 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

UAV STARTUP 2017 - 2019 และ SPACE ECONOMY LIFTING OFF 2021-2023 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความร่วมมือระหว่าง NIA และ GISTDA มากว่า 6 ปี ในการบ่มเพาะและเร่งสร้างกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพ ในด้านเศรษฐกิจอวกาศ ไปกว่า 67 ราย   ทั้งนี้ NIA และ GISTDA มีความยินดีอย่างยิ่งในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต ที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพด้านเศรษฐกิจอวกาศให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเติบโตต่อไป   #NIA #...

NIA ร่วมกับ Depa ได้รับเกียรติเข้าร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
• 07 พฤศจิกายน 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA และนายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ Depa ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับนางชลธี จันทร์รัชชกูล อุปทูต ณ สิงคโปร์ เรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย” เมื่...

THE FOUNDER III
• 03 ตุลาคม 2566 หมวดหมู่ : N/A

The Founder ดำเนินมาถึงเล่ม 3 แล้ว ซึ่งเนื้อหายังคงอิงกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกกับผู้ประกอบการไทยที่ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมแบบ “GEEC” ในการฟันฝ่าธุรกิจของตัวเองผ่านช่วงเวลาแห่งการแปรผันไม่แน่นอนไปสู่ความสําเร็จที่น่าชื่นชม โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะเฉพาะทางธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ​G-Growth Hacking กลุ่มธุรกิจที่คิดนอกกรอบ มองหาวิธีปรับปรุงอยู่เสมอ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ลองใช้กลยุ...

NIA ร่วมเป็นพันธมิตรจัดงาน AI Thailand Forum 2023 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย
• 20 สิงหาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) กับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ภายใต้การสนับสนุนสำคัญจาก กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG และ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนา Alisa OpenGPT สัญชาติไทย จัดงาน AI Thailand Forum 2023 แสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ แลกเปลี่ยนความร...

ไขข้อสงสัย! ทำไมประเทศไทย ต้องเปิดทางให้ “Space Economy” ทั้งที่เราไม่เคยปักธงในอวกาศ
• 26 พฤษภาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

ประเทศ “ไทย” กับคำว่า “อวกาศ” อาจจะดูเป็นสิ่งที่ใครหลายคนรู้สึกว่าไกลเกินฝันเพราะการส่งสิ่งมีชีวิตขึ้นไปบนอวกาศต้องใช้เงินมหาศาล ซึ่งหากนำเงินส่วนนี้มาแก้ไขปัญหาที่อยู่ตรงหน้า อย่างเช่น ปากท้อง การศึกษา หรือระบบสาธารณสุข ก็คงดูเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากกว่า แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศ สามารถสร้างมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ และช่วยให้มนุษย์มีความเป็นอย...

อะไรบ้างที่เป็น “อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย” เพื่อเชื่อมโอกาสการลงทุนจากทั่วโลก
• 25 เมษายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

การนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็น Destination ของนักลงทุนทั่วโลก ไม่ได้เป็นแค่ภาพฝัน เพราะเรากำลังเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นระบบ!ในปี 2022 ประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน (World Competitiveness Ranking) อยู่ในอันดับที่ 33 ของโลก จึงเป็นโจทย์ท้าทายที่ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่นิ่งนอนใจ เร่งเสริมสร้างศักยภาพประเทศไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะ NIA ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่ง...