สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA ให้การต้อนรับ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ GISTDA ซึ่งเข้าพบหารือในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันผลงานทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และ เทคโนโลยี

News 9 มกราคม 2567 483

NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ซึ่งเข้าพบหารือในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ รวมไปถึงผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันผลงานทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และ เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีอวกาศให้เข้าสู่ตลาด และเติบโตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

NIAxGISTDA.jpeg

UAV STARTUP 2017 - 2019 และ SPACE ECONOMY LIFTING OFF 2021-2023 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความร่วมมือระหว่าง NIA และ GISTDA มากว่า 6 ปี ในการบ่มเพาะและเร่งสร้างกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพ ในด้านเศรษฐกิจอวกาศ ไปกว่า 67 ราย
 
ทั้งนี้ NIA และ GISTDA มีความยินดีอย่างยิ่งในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต ที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพด้านเศรษฐกิจอวกาศให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเติบโตต่อไป