สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับ Depa ได้รับเกียรติเข้าร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

News 7 พฤศจิกายน 2566 1,035

NIA ร่วมกับ Depa ได้รับเกียรติเข้าร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

Depa_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA และนายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ Depa ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับนางชลธี จันทร์รัชชกูล อุปทูต ณ สิงคโปร์ เรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้แทน บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และสตาร์ทอัพไทย ได้แก่ Muvmi และ Gepp Sa-Ard เข้าร่วมแลกเปลี่ยนด้วย
 
ในการนี้ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA และคณะ ได้แลกเปลี่ยนนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม การส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม สตาร์ทอัพ การผลักดันโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ EEC รวมไปถึงการสร้างสิทธิประโยชน์ในการดึงผู้เชี่ยวชาญ (Talents) และนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศไทย