สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA หารือร่วมกับ True Digital Park และ True Digital Academy เรื่องแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน

News 10 มกราคม 2567 760

NIA หารือร่วมกับ True Digital Park และ True Digital Academy เรื่องแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

NIAAcademy_2.jpeg

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA ให้การต้อนรับผู้บริหาร True Digital Park และ True Digital Academy เพื่อแลกเปลี่ยนหารือประเด็นความร่วมมือในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริม Startup ของไทยและต่างประเทศ การผลักดันเรื่อง Soft Power การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการทำธุรกิจที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การจัดโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในรายสาขาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) การส่งเสริมเรื่อง Smart Visa ที่มุ่งหวังเชิญชวนชาวต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และร่วมกันในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไป
 
ตลอดจนแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร และหลักสูตรการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของ NIA Academy ที่พัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม