สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

41 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ AgTechStartup ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 41 หน้า
สตาร์ทอัพเกษตรของไทยและจีน ระดมทุนสวนกระแสยุคโควิด มุ่งใช้ดีพเทคสู่ต้นน้ำ
• 04 พฤษภาคม 2564 หมวดหมู่ : บล็อก

การสร้างระบบนิเวศด้านเกษตรมีความสำคัญอย่างสูงมาก เพราะตอบโจทย์ด้านความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร และสนับสนุนเกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่เกือบหนึ่งในสามของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศยิ่งใหญ่อย่างจีนและประเทศไทยที่เป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม ที่มีนโยบายเร่งผลักดันและขับเคลื่อนการสร้างสตาร์ทอัพเกษตรใหม่ ๆ ด้วยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระบบนิเวศทีจะทำให้เกิดการขยายการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดบนพื้นฐ...

NIA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร แสดงผลความสำเร็จโครงการ AgTech4OTOP นำ10 สุดยอดสตาร์ทอัพเกษตร สร้างแพลตฟอร์มตลาดเพื่อเกษตรกร
• 08 มีนาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

6 - 7 มีนาคม 2564 ณ ลานเอเทรียม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมมือกับ 3 พันธมิตร ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นำร่องนำ 10 สตาร์ทอัพด้านการเกษตรผู้สร้างแพลตฟอร์มตลาดเพื่อเกษตรกร จับมือกับกลุ่ม OTOP...

AgTech4OTOP Show Case เพิ่มโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจ!
• 07 มีนาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

โครงการ AgTech4OTOP โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ 3 พันธมิตร กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมทรัพย์สินทางปัญญา สร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทยได้พัฒนาทักษะและลงมือปฏิบัติจริง ที่สำคัญมีพันธมิตรคือ กลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าของสินค้าเกษตรที่โดดเด่น นำมาสร้างเรื่องราว พัฒนาสร้างสรรค์ สร้างแผนทางการตลาดร่วมกันขึ้นบนแพลตฟอร์มของสตาร์...

NIA จับมือพันธมิตรส่งต่อสตาร์ทอัพเกษตรให้ขยายผลการใช้งานกับกลุ่มเกษตร
• 24 ตุลาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) ร่วมกับผู้บริหารจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ Tesco Lotus เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย ได้นำแพลตฟอร์มฟาร์มบุ๊ค (FarmBook) ของบริษัท คิวบ็อกซ์...

การนำเสนอสมุดปกขาวการขับเคลื่อนพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของประเทศไทย
• 22 ตุลาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการนำเสนอสมุดปกขาวการขับเคลื่อนพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของประเทศไทย (Thailand AgTech Startup Ecosystem White Paper) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 ณ ห้องประชุม 615 อาคารอุทยานนวัตกรรม ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เพื่อรับทราบผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อ...

ABC center เร่งการเติบโตสตาร์ทอัพในตลาดธุรกิจเกษตรระดับ 10X ภายใต้โครงการ AgTech4OTOP
• 19 ตุลาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเติบโต (Growth Hacking) ให้กับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร (AgTech Startup) ในกลุ่มตลาดธุรกิจเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น หรือ AgTech4OTOP ที่ได้วิทยากรสายตรงระดับเทพ มาถ่ายทอดความรู้และจุดประเด็นการเติบโตให้กับสตาร์ทอัพ ที่ต้องพร้อม...

NIA เปิดเวที “INNO4FARMERS” จับคู่ 10 สตาร์ทอัพสายเกษตรกับบิ๊กเอกชน ทรานส์ฟอร์มการเกษตรไทยก้าวหน้าด้วย 3 เทคโนโลยีเชิงลึก
• 02 ตุลาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Inno4Farmers เป็นโครงการที่ NIA ต้องการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่อยู่ในประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่ง และมุ่งยกระดับเทคโนโลยีที่กำลังดำเนินการอยู่ไปสู่เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ซึ่ง NIA ได้เตรียมผลักดันให้สตาร์อัพในโครงการให้มีการขยายโมเดลการทำธุรกิจแบบ B2C ไปสู่ B2B ด้วยการจับคู่กับสตาร์ทอัพกับบริษัทพันธมิตรด้านการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 13 แห่ง เพื่อให้มีโอกาสเสริมกำลังความรู้ทั้...

“ABC Center” จัดเต็มกิจกรรมเรียนรู้ เสริมทักษะ AgTech Startup ในโครงการ Inno4Famers
• 23 กันยายน 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

“ABC Center” จัดเต็มกิจกรรมเรียนรู้ เสริมทักษะ AgTech Startup ในโครงการ Inno4Famers สร้างแรงผลักดันประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลิกโฉมการเกษตรไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในยุค New NormalNIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) จัดกิจกรรมเรียนรู้ (Learning Activity) เสริมทักษะให้กับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร และบริษัทพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ Inno4Farmers - The First AgTech Co-creation...

โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น หรือ AGTECH4OTOP
• 20 กันยายน 2563 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

ขยายเวลา!! รับสมัคร กลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เข้าโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตร – 20 ก.ย. 63 นี้!!NIA  และพันธมิตรเครือข่าย ประกาศรับสมัครด่วนที่สุด!! ไม่ว่าจะเป็นเกษตรอัตลักษณ์จังหวัดใด สินค้าใดก็ตาม ขอเพียงมีใจที่อยากพัฒนาตลาดใหม่ แพลตฟอร์มการตลาดใหม่    AgTech4OTOP รอท่านอยู่ !!!! จะมาเดี่ยว มาเป็นคู่ หรือมาเป็นกลุ่ม เราพร้อมผลักดันท่านสู่โอกาสแ...

โครงการ Inno4Farmers: The First Agtech Co-Creation Program กับ Startup Deep Tech
• 21 กรกฎาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ว สำหรับ โครงการ Inno4Farmers: The First Agtech Co-Creation Program กับ Startup Deep Tech ด้านการเกษตร ที่มีนวัตกรรมด้าน Artificial Intelligence, Sensors - IoT - Big data, Robotics & Automation ร่วม Co-Creation กับองค์กรชั้นนำด้านการเกษตรของประเทศ อาทิ CPF, Sunsweet, มานิตย์ เจเนติกส์, กลุ่มทักษิณปาล์ม ฯลฯ โดยวันแรกนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักง...