สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

41 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ AgTechStartup ”

แสดงผล 1 ผลลัพธ์ จาก 41 หน้า
3 โครงการ ลับคมสตาร์ทอัพ AgTech ปรับโฉมภาคการเกษตรไทย
• 20 กรกฎาคม 2563 หมวดหมู่ : บล็อก

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์ด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น เรื่องดินฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจ สภาพสังคมเกษตรกรที่มีอายุเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงการขาดแคลนเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ จนทำให้มีผลผลิตที่ตกต่ำลง สวนทางกับต้นทุนที่ยิ่งเพิ่มขึ้น เป็นความท้าทายที่ภาคการเกษตรไทยกำลังเผชิญแล้วเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ? คำตอบที่ทั่วโลกเห็นเป็นเสียงเดียวกันนั่นคือ การพัฒนา “นวัตกรรมด้านการเกษตร” (...