สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กิจกรรมพบกับแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร (Source of fund for AgTech Startup series 2)

News 20 มกราคม 2565 785
กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมพบกับแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร (Source of fund for AgTech Startup series 2)

🌟เริ่มต้นปีนี้ NIA ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน และเป็นหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit, PMU) ในการเป็นแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีกลไกทางการเงินใหม่ๆ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง...ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อน

ขอเชิญชวนสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทุกท่าน ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนจากภาครัฐ รับฟังการพูดคุยถึงกลไกการสนับสนุนทางการเงินพร้อมโอกาสในการตอบข้อสงสัยจากแหล่งให้ทุนตรง 

📌ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/sKaoN44ZBFh17sqb6  

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณทินวัฒน์ (กอล์ฟ)
- โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552
- มือถือ 098-257 0888
- อีเมล Thinnawat.s@nia.or.th