homekeyboard_arrow_rightAgTech Connext 2021: AgTech Startup - Towards Transforming Thai Agriculture

AgTech Connext 2021: AgTech Startup - Towards Transforming Thai Agriculture


มาถึงแล้ว!!! โอกาสพลิกโฉมประเทศไทยร่วมกับกลุ่มเกษตรกร

AgTech Startup - Towards Transforming Thai Agriculture ...สตาร์ทอัพสายเกษตรไม่ควรพลาด

หากคุณมีสินค้าหรือบริการที่ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้แก่เกษตรกรได้ เราขอเชิญชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AgTech Connext 2021 ที่เพิ่มพื้นที่ในการขยายและสร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเรียนรู้และทดสอบการใช้งานจริงไปกับเกษตรกร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดทำ “โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” หรือ AgTech Connext เชื่อมโยงสตาร์ทอัพเปิดโอกาสนำเสนอนวัตกรรมร่วมทดสอบกับกลุ่มเกษตรกร ผ่านแพลตฟอร์มการทำงานร่วมระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สตาร์ทอัพและกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างโอกาสให้ได้พบกับกลุ่มเกษตรทุกกลุ่มทุกประเภท และโอกาสแสดงฝีมือให้เข้าตากับแหล่งเงินทุน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบและต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาสและก้าวไปสู่การสร้างสรรค์สังคมเกษตรด้วยนวัตกรรม

มาร่วมเป็นพลังการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพลิกโฉมการเกษตรไทย...เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์และบริการโดยสามารถ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 พฤษภาคม 2564 อย่าพลาดโครงการดี ๆ

สมัครได้ที่ http://agtechconnext.nia.or.th/

หรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา (กอล์ฟ)
- โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552
- มือถือ 098-257 0888