ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
30 ธ.ค.
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA เปิดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ทุนสนับสนุนในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ
สาขาที่เปิดรับ ได้แก่
📍สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
📍สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการของเสีย พลังงานเขียว
📍สาขาเศรษฐกิจบริการและการแบ่งปัน เช่น ธุรกิจนวัตกรรมบริการ การขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/xqg4onwcfzCjd9Rt5 
(เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/

สามารถศึกษาการลงทะเบียนผ่านระบบ mis และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://drive.google.com/.../1-rYFu9...

🚩เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2564 นี้
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NIA : 09-0496-7438 (สุภาพร)
นครราชสีมา : 09-3545-5096 (ปุณณภพ)
ขอนแก่น : 08-7216-7776 (พจน์)
อุบลราชธานี : 08-4958-9838 (วรางคณา)
25 ธ.ค.
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565” 

🗓 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2564 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

1️⃣ ชุมชนศรีนครน่าน จังหวัดน่าน
พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล 5 อำเภอ ของจังหวัดน่าน ได้แก่ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข/ ตำบลดู่ใต้ ตำบลในเวียง ตำบลบ่อ ตำบลนาซาว ตำบลบ่อสวก ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน/ ตำบลม่วงตึ๊ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง/ ตำบลน้ำมวบ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา/ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
1) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
2) นวัตกรรมการเกษตรพื้นที่สูง
3) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4) เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
5) นวัตกรรมการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
6) การบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค
7) นวัตกรรมด้านปศุสัตว์
 
2️⃣ ชุมชนนาหว้า จังหวัดนครพนม
พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอนาหว้า ได้แก่ ตำบลนาหว้า ตำบลนาคูณใหญ่ ตำบลนางัว ตำบลท่าเรือ ตำบลเหล่าพัฒนา และตำบลบ้านเสียว 
1) นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชน
2) นวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจใหม่
3) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4) นวัตกรรมการด้านการประมงและปศุสัตว์
5) นวัตกรรมด้านการเกษตร
6) นวัตกรรมการออกแบบและเครื่องจักรสำหรับหัตถกรรมพื้นถิ่น เช่น เครื่องจักรทอเสื่อกก เครื่องจักรตอกอัตโนมัติ
 
คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนนวัตกรรมเพื่อสังคม
1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
2. อาจารย์และนักวิจัย
3. ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

📍 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่  https://social.nia.or.th/service/support/

2 ธ.ค.

มาพบกันในกิจกรรม "OPEN INNOVATION ROAD SHOW & PITCHING CONCEPT IDEA ภาคใต้ ครั้งที่ 2"

  • วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29  พฤศจิกายน 2564 
  • แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 30 พฤศจิกายน 2564 


NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายรายละเอียดการสนับสนุนทุน และยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)


Highlight ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่

นวัตกรรมคืออะไร

  • แนะนำกลไกสนับสนุนของทาง NIA 
  • การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแบบเปิด
  • ให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/bo1xh


สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเสนอ Pitching concept idea 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอธิบายกลไกการสนับสนุนทุน ได้ที่ https://shorturl.asia/bo1xh (เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 2)
  • ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

087-383-8053 (คุณรุ่งทิพย์)

086-963-0777 (คุณนันทัชพร)

E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com


19 พ.ย.
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 1

🗓วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
🕛 เวลา 09.30- 12.00 น.
🎥 โปรแกรม Zoom Meeting

💡#Highlight กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- จุดประกายธุรกิจนวัตกรรม
- ให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม

✍️📖สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : shorturl.at/mBDM9

รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-470-7998, 084-917-6317 (คุณโย)

8 พ.ย.

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง

NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 เข้าฟังเเนะนำกลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด (Open innovation) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท สำหรับการทำต้นเเบบนวัตกรรม


📲 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting)

ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.


🚩 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – ผู้จดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการ อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

📍ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/5MCoPr1QLqd7BLWa8

รับสมัครจำนวนจำกัด❗️ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม


🗓 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางอีเมลที่ท่านสมัคร


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. รูปแบบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565

2. "What is Innovation?"

3. กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด

4. แนะนำการลงเบียนสำหรับสมาชิก การยื่นขอรับการสนับสนุน และการเตรียมข้อมูลสำหรับ Pitching Concept Idea

5. การพูดคุยร่วมกับแขกพิเศษ (Special Talk)

6. การพัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

089-8582965 (คุณจุติญาณี)

083-5752296 (คุณทิพาพร)

083-6266591 (คุณศกลรัตน์)


#NIA #OpenInnovation #Roadshow #EconomyInnovation

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด