ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
16 พ.ย.
สถานการณ์ Covid-19 เริ่มผ่อนคลาย แต่การสรรสร้างนวัตกรรมไม่หยุดยั้ง ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA เปิดรับข้อเสนอแนวคิด (Concept Idea) โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564 (City & Community Innovation Challenge 2021) หัวข้อเปิดรับ คือ 
1. การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 
2. แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
3. มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง 
เปิดรับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2563 
รายละเอียดแต่ละหัวข้อสามารถติดตามได้ทาง https://www.facebook.com/NIAThailand/
ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th/2020/city64/


16 พ.ย.

ใครมีไอเดียเจ๋งๆ อย่าเลื่อนผ่าน โปรดอ่านทางนี้ !!!

NIA กำลังเปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ใช้แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ในการขับเคลื่อนสังคมในมิติ การศึกษา การดูแลสุขภาพ นวัตกรรมภาครัฐ การท่องเที่ยวชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 


หากท่านใดมีไอเดียในการใช้แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าว สามารถสมัครและยื่นข้อเสนอ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ https://social.nia.or.th/2020/city64/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล social@nia.or.th หรือ 

โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 542, 546, 547, 548, 550, 551

16 พ.ย.

พร้อมหรือยัง !? กับ “ มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ ” ที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 


นวัตกรรม องค์ความรู้ที่มี ตอนนี้เป็นโอกาสที่จะได้นำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งความรุนแรง อาชญากรรม ความเท่าเทียมทางเพศ (LGBTQ) การเคลื่อนย้ายแรงงาน รงมถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมือง ซึ่งทางฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับเมืองและชุมชน 2564 ผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้ 

https://social.nia.or.th/2020/city64/


#NIA #Social #Innovation #CityCommunityInnovationChallenge2021

16 พ.ย.
เปิดรับสมัครแล้ว!!!! 


NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน (City & Community Innovation Challenge 2021) เพื่อช่วยฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมในด้านการจ้างงาน การสร้าง/ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม การเงินและสินเชื่อ การเข้าถึงบริการสาธารณะ และการดูแลกลุ่มเปราะบาง
สามารถสมัครและยื่นข้อเสนอ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ https://social.nia.or.th/2020/city64/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ social@nia.or.th หรือ โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 542, 546, 547, 548, 550, 551
4 พ.ย.
กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2"
เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.
ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 17.00 น.
ณ Meeting Room 5 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
💡💡#Hilight โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
- การเตรียมตัว Pitching Concept Idea
- การเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจกรรมการ

✍️📖ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่:

หมายเหตุ: กิจกรรม Pitching Round สงวนสิทธ์สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบ https://mis.nia.or.th/nia และได้รับการยืนยันจาก สนช. แล้ว เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
นายพจน์ เดชเกิด 
นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อีเมล pojdechkerd@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 087-216-7776


Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด