สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน

การเติบโตของสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นแทบจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าขาด "นักลงทุน" โดย NIA มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการที่เปิดเวทีให้สตาร์ทอัพได้พบกับนักลงทุนทุกประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture Capital:CVC) ธุรกิจร่วมทุน (Venture Capital: VC) และเทพลงทุนหรือที่รู้จักกันในชื่อ "Angel Investor"

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การพัฒนาระบบนิเวศด้านการลงทุน (Angel Investor Network in Action) ผ่านกิจกรรม "Angels Meet Startups"

 

สำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Startup Thailand

นอกจากนี้ NIA ยังมีโครงการพัฒนานวัตกรรมรายสาขาเพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้างการเติบโตของนวัตกรรมใน 5 กลุ่มสาขา ได้แก่ 

  • เทคโนโลยีการเกษตร (AgTech)
  • เทคโนโลยีอาหาร (FoodTech)
  • เทคโนโลยีการแพทย์ (MedTech)
  • เทคโนโลยีเศรษฐกิจอวกาศ (SpaceTech)
  • กลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ เทคโนโลยีความจริงเสมือนและไอโอที ARI-Tech

หากท่านเป็นนักลงทุนหรือบริษัทร่วมลงทุนที่ต้องการลงทุนในกลุ่มสาขานวัตกรรมที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล [email protected] หรือคลิกปุ่มข้อความที่แสดงบนหน้าจอเพื่อสอบถามแอดมินได้เลย!

 

สำหรับบริษัทขนาดกลาง-ใหญ่ที่ต้องการร่วมเป็นเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand Alliance) 

เพื่อเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ "ชาติแห่งนวัตกรรม" สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อได้ที่ Innovation Thailand Alliance

นอกจากนี้ NIA ยังมีโครงการที่ "บริษัทเอกชน" ทั้งขนาดกลางและใหญ่ สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและโครงการได้ ทั้งการอบรมหลักสูตรสำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร และการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและประชาชน โดยสามารถคลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์แต่ละโครงการได้โครงการสำหรับคุณ

 

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ "ชาติแห่งนวัตกรรม" ไปด้วยกัน

 

โครงการสำหรับคุณ

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

คอนเทนต์นวัตกรรม

ดูทั้งหมด