สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) เลขที่ อ0055/2566
สร้างเมื่อ 22 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ งานอิเวนต์ นิทรรศการและการประชุมสัมมนา ด้านนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพ เลขที่ อ0054/2566
สร้างเมื่อ 21 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาการปรับเปลี่ยนจอภาพในห้องประชุมของสำนักงาน ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่ อ0056/2566
สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมประเทศไทย ประจำปี 2566 เลขที่ อ0052/2566
สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้นวัตกรรม เลขที่ อ0050/2566
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 5” เลขที่ อ0049/2566
สร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ อ0047/2566
สร้างเมื่อ 10 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี/ งานวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เลขที่ อ0046/2566
สร้างเมื่อ 10 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village Idea Hacks 2023 เลขที่ อ0045/2566
สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ เลขที่ อ0044/2566
สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเพื่อจัดกิจกรรมสัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพฝรั่งเศส – ไทย 2566 (Franco - Thai Innovation and Startup Week 2023) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เลขที่ อ0043/2566
สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสร้างแรงบันดาลใจจากร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เลขที่ อ0042/2566
สร้างเมื่อ 1 มี.ค. 2566