สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565
สร้างเมื่อ 4 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 1 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 6 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #6)
สร้างเมื่อ 25 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (CEO CAMP #2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 11 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาการออกแบบและจัดทำนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 23 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ห้องประชุมผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 23 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 17 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งสู่ความสำเร็จ
สร้างเมื่อ 4 ก.พ. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการช่องยูทูบของ สนช. (NIA Channel)
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สร้างเมื่อ 29 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ปีงบประมาณ 2565 และระบบการจัดการฐานข้อมูล
สร้างเมื่อ 9 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2564