สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

32 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ innovationthailand ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 32 หน้า
NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2564 โชว์ศักยภาพนวัตกรรมไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต
• 05 ตุลาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี คือ “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ในโอกาสนี้ NIA จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ ผ่านระบบ Virtual Event  โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุท...

งานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” (INNOVATION THAILAND ALLIANCE)  
• 13 กันยายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” (INNOVATION THAILAND ALLIANCE)  โดยมีหน่วยงานชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ จำนวน 73 องค์กร เพื่อสร้างพันธมิตรนวัตกรรมไทยที่จะก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพลิกฟื้นประเทศด้วยนวัตกรรมไทย ผ่านการสื่อสารให้เกิดการรับรู้และภาคภูมิใจในนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่จะสร้างให้เกิดภาพลักษณ์นวัต...

งานแถลงข่าว 'STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2021'
• 13 กันยายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA จัดแถลงข่าว “การจัดงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021” ภายใต้แนวคิด “DEEP TECH RISING …The Next Frontier of Innovation” การยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึก…นวัตกรรมด่านหน้าแห่งอนาคตที่จะมาขับเคลื่อนประเทศ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มที่จะพาทุกคนก้าวสู่โลกนวัตกรรมเสมือนจริง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ https://site.nia.or.th ท...

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 4 Chief City Innovation Officer: CCIO#4
• 30 เมษายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 4 Chief City Innovation Officer: CCIO#4 หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรม”ด้วย 8 Modules การเรียนรู้ สุดเข้มข้นจากวิทยากรตัวจริงเสียงจริงในแวดวงนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เมืองแห่งอนาคต (City of The Future) กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจเมือง (New Paradigm of City Economy) นวัตกรรมเปลี่ยน...

Start-up Cooperation between the Kingdom of Thailand and the Republic of Turkey
• 20 เมษายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม และนายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Start-up Cooperation between the Kingdom of Thailand and the Republic of Turkey” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี.โดยทั้ง 2 ท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยว...

Europe-Asia Startup Day
• 19 เมษายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

NIA ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอักการา สาธารณรัฐตุรกี จัดสัมมนา “Europe – Asia Startup Day” ในวันพุธที่ 21 เม...

IFI  ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์นโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “นวัตกรรมไทย: รังสรรค์นโยบายนวัตกรรมสู้วิกฤต
• 16 กันยายน 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์นโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “นวัตกรรมไทย: รังสรรค์นโยบายนวัตกรรมสู้วิกฤต (Innovation Thailand: Crafting Innovation Policy in Time of Crisis)”โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงร่างนโยบายนวัตกรรมไทย ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานฯ ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่...

NIA เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ Ms. Julia Szopa, CEO ของ Startup Poland
• 25 ตุลาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก NIA และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอร์ซอ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ Ms. Julia Szopa, CEO ของ Startup Poland ซึ่งถือเป็นบริษัทเอกชนด้าน Startup ที่มีเครือข่าย Startup ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์การประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ระหว่าง...

NIA ชวนเปิดโลกทัศน์สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน Innovation Thailand Expo 2019 
• 01 ตุลาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ชวนเปิดโลกทัศน์สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน Innovation Thailand Expo 2019 ภายใต้ธีม ““Social Innovation in The City” ตอบโจทย์สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุขในสังคมเมือง วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์การจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 นี้ ถือเป็นครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมเพื่อ...

NIA จัดแถลงข่าวเปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม CCIO รุ่น 2
• 20 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เป็นประธานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองร่วมกัน ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถบริหารจัดการเมืองให้กลายเป็น “เมืองแห่งนวัตกรรม” ที่สมบูรณ์ โดยมีผู้บริหา...