สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

35 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ innovationthailand ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 35 หน้า
NIA จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลนวัตกรรมของประเทศไทย  (Thailand Innovation Portal Platform)
• 25 เมษายน 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลนวัตกรรมของประเทศไทย (Thailand Innovation Portal Platform : https://www.thailandinnovationportal.com) ในกลุ่มผู้รับบริการ ภาครัฐและภาคการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านนวัตกรรมและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์สำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย โดยได้รับเกียรติจาก นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร กล่าวเปิดการประชุม...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม และ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิส...
• 23 มีนาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม และ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะเข้าหารือร่วมกันถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565ทำอย่างไรจึงจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส การขยายฐานการตลาด รวมถึงการติดอา...

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ได้รับเชิญจากบรรยายหัวข้อ NEW STI Policies and Practices ในงาน Policy Innovation Exchange (PIX)
• 26 พฤศจิกายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ได้รับเชิญจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Development Programme: UNDP) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน Policy Innovation Exchange (PIX) จัดขึ้นโดย Thailand Policy Lab (TPL) ภายใต้หัวข้อ NEW STI Policies and Practices เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี...

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2564 โชว์ศักยภาพนวัตกรรมไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต
• 05 ตุลาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี คือ “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ในโอกาสนี้ NIA จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ ผ่านระบบ Virtual Event  โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุท...

งานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” (INNOVATION THAILAND ALLIANCE)  
• 13 กันยายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” (INNOVATION THAILAND ALLIANCE)  โดยมีหน่วยงานชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ จำนวน 73 องค์กร เพื่อสร้างพันธมิตรนวัตกรรมไทยที่จะก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพลิกฟื้นประเทศด้วยนวัตกรรมไทย ผ่านการสื่อสารให้เกิดการรับรู้และภาคภูมิใจในนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่จะสร้างให้เกิดภาพลักษณ์นวัต...

งานแถลงข่าว 'STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2021'
• 13 กันยายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA จัดแถลงข่าว “การจัดงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021” ภายใต้แนวคิด “DEEP TECH RISING …The Next Frontier of Innovation” การยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึก…นวัตกรรมด่านหน้าแห่งอนาคตที่จะมาขับเคลื่อนประเทศ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มที่จะพาทุกคนก้าวสู่โลกนวัตกรรมเสมือนจริง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ https://site.nia.or.th ท...

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 4 Chief City Innovation Officer: CCIO#4
• 30 เมษายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 4 Chief City Innovation Officer: CCIO#4 หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรม”ด้วย 8 Modules การเรียนรู้ สุดเข้มข้นจากวิทยากรตัวจริงเสียงจริงในแวดวงนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เมืองแห่งอนาคต (City of The Future) กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจเมือง (New Paradigm of City Economy) นวัตกรรมเปลี่ยน...

Start-up Cooperation between the Kingdom of Thailand and the Republic of Turkey
• 20 เมษายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม และนายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Start-up Cooperation between the Kingdom of Thailand and the Republic of Turkey” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี.โดยทั้ง 2 ท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยว...

Europe-Asia Startup Day
• 19 เมษายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

NIA ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอักการา สาธารณรัฐตุรกี จัดสัมมนา “Europe – Asia Startup Day” ในวันพุธที่ 21 เม...

IFI  ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์นโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “นวัตกรรมไทย: รังสรรค์นโยบายนวัตกรรมสู้วิกฤต
• 16 กันยายน 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์นโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “นวัตกรรมไทย: รังสรรค์นโยบายนวัตกรรมสู้วิกฤต (Innovation Thailand: Crafting Innovation Policy in Time of Crisis)”โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงร่างนโยบายนวัตกรรมไทย ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานฯ ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่...