สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

นวัตกรรมเรียนรู้ได้ไม่มีวันจบ! ทำความรู้จัก “3 แพลตฟอร์มพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจาก NIA”

26 ตุลาคม 2565 2,908

นวัตกรรมเรียนรู้ได้ไม่มีวันจบ! ทำความรู้จัก “3 แพลตฟอร์มพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจาก NIA”

เพราะเรื่อง “นวัตกรรม” คือสิ่งที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้สร้างนวัตกรรมในยุคนี้ ประสบการณ์หรือความสำเร็จในอดีตอาจไม่เพียงพอต่อการเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะเห็นได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนมากที่คิดและปรับตัวได้ช้าก็จะค่อยๆ ล้มหายตายจากไป แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีบริษัทเกิดใหม่มากมายที่เติบโตสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเพียงเพราะพวกเขากล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จนสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ขึ้นมา

แต่กว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน เพื่อพัฒนาไอเดียให้กลายมาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งที่ผ่านมา NIA ได้ทำหน้าที่เหล่านี้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงสถาบันการศึกษา การให้เงินทุนสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการพัฒนาคนให้มีองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

NIA จึงได้สร้างแพลตฟอร์มที่รองรับทุกคนที่มีความสนใจด้านนวัตกรรมขึ้นมา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในหลายมิติให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็น เยาวชน ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ไปจนถึงผู้บริหารองค์กรหรือนักนโยบายในระดับประเทศ ตอบโจทย์คนในทุกระดับ แบ่งได้ตามความสนใจ ส่วนจะมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างมาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กันเลย

“เรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับเยาวชน ผู้ประกอบการ ไปจนถึงผู้บริหารองค์กร” กับสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy)

ที่นี่เป็นบันไดขั้นแรกในการเข้าสู่โลกนวัตกรรม เพราะสถาบันวิทยาการนวัตกรรมหรือ NIA Academy คือแพลตฟอร์มที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะ และเปรียบเสมือนกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่รองรับผู้เรียนในหลายช่วงวัยและหลายระดับตั้งแต่ในระดับเยาวชน ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กร ไปจนถึงในระดับนักนโยบาย ให้รู้จักนิยาม วิธีคิด และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมให้กับคนในทุกระดับ

โดยมีแนวคิด INNOVATOR T-R-I-B-E คุณลักษณะ 5 ข้อของนวัตกร ซึ่งได้แก่ Thinkering, Resilience, Insight, Bridging และ Entrepreneurship เป็นพื้นฐานในการสร้างหลักสูตรหรือโครงการต่างๆ สำหรับองค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้จากที่นี่ก็จะครอบคลุมตั้งแต่นิยามของคำว่านวัตกรรมและสตาร์ทอัพ วิธีคิดแบบนวัตกร ไปจนถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมรายสาขาหรือความรู้เฉพาะด้าน เช่น นวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมการเกษตร นวัตกรรมด้านอวกาศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการมาให้ความรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเอง “NIA MOOCs” ได้ที่ https://moocs.nia.or.th/ และเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงผ่านหลักสูตรในโครงการต่างๆ เช่น หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) เป็นต้น

ทำความรู้จัก “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy” เพิ่มเติมได้ที่นี่ > https://academy.nia.or.th/site/

“เรียนรู้ เจาะลึก และอัปเดตข่าวสารในแวดวงระบบนิเวศนวัตกรรมไทยและเครือข่ายสตาร์ทอัพระดับประเทศ” กับ Startup Thailand และ Innovation Thailand

บันไดขั้นถัดมาหลังจากรู้จักนิยาม วิธีคิด และกระบวนการสร้างนวัตกรรมแล้ว ก็คือการขยายเพดานความรู้ไปสู่แหล่งข้อมูลจากการลงมือทำจริง โดย Startup Thailand และ Innovation Thailand คือแพลตฟอร์มที่รวบรวมทุกความเคลื่อนไหวจากระบบนิเวศนวัตกรรมไทยและเครือข่ายสตาร์ทอัพระดับประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นพื้นที่ในการประกาศข่าวสารโครงการต่างๆ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของคนไทยและแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมแบบรอบด้าน

ทำให้ใครที่ติดตาม Startup Thailand หรือ Innovation Thailand ก็จะได้รับความรู้แบบเจาะลึกทั้งในเรื่องของ การศึกษา Insight ของผู้บริโภคในแต่ละอุตสาหกรรม การขยายตลาด ไปจนถึงการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการนวัตกรรมและนักลงทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจาก VC, CVC หรือ Angel Investor และที่เป็นไฮไลต์ของทั้ง 2 แพลตฟอร์มนี้ก็คืองาน “SITE” หรืองาน “STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO”

งานมหกรรมด้านนวัตกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมของทุกปี ซึ่งจะมีทั้งเวที Forum หรืองานเสวนาที่ให้ความรู้จากคนในหลากหลายแวดวงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน รวมถึงหน่วยงานจากต่างประเทศ มาให้ความรู้กันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ในประเด็นที่สอดคล้องกับเทรนด์โลก ใครที่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพจึงไม่อยากให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวจาก Startup Thailand และ Innovation Thailand

ทำความรู้จัก “Startup Thailand” เพิ่มเติมได้ที่นี่ > https://startupthailand.org
ทำความรู้จัก “Innovation Thailand” เพิ่มเติมได้ที่นี่ > https://www.innovationthailand.org

“เรียนรู้การมองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง ออกแบบภาพอนาคต เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายนวัตกรรม” กับสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute หรือ IFI)

แม้จะเป็นผู้กำหนดนโยบายองค์กรหรือในระดับประเทศก็ต้องไม่หยุดเรียนรู้ เพราะสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute หรือ IFI) เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต เพื่อนำไปสู่การออกแบบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขององค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผ่านองค์ความรู้ที่เรียกว่า “อนาคตศาสตร์” หรือการศึกษาภาพของอนาคตผ่านชุดข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ตัวอย่างเช่น ในอนาคตข้างหน้าโลกจะเกิดวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Crisis) แบบชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำหรืออาหารเพื่อนำมาใช้ในการบริโภค ปัญหาไมโครพลาสติกที่ส่งผลกับชีวิตของมนุษย์และสัตว์ในระยะยาว จึงทำให้เกิดเป็นนโยบายต่างๆ ที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิ การผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) การพัฒนาแนวคิด BCG Model ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้แนวคิดแบบ ESG ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งนโยบายทั้งหมดเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่มีความรู้ในด้านการมองอนาคตนวัตกรรม

ทำความรู้จัก “สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute หรือ IFI) ” เพิ่มเติมได้ที่นี่ > https://ifi.nia.or.th/

ถ้ายังไม่จุใจก็สามารถติดตามในทุกช่องทางหลักของ NIA ได้ เพราะเราได้รวบรวมความรู้ด้านนวัตกรรมดีๆ จากทุกที่ทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงทั่วโลกมาให้ทุกคนได้อัปเดตก่อนใคร ทั้งในรูปแบบบทความ รายการพอดแคสต์ และวิดีโออีกหลายรายการ ที่มีทั้งความรู้และความบันเทิงอัดแน่นไว้ในที่เดียว