สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

35 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ innovationthailand ”

แสดงผล 5 ผลลัพธ์ จาก 35 หน้า
NIA เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ Ms. Julia Szopa, CEO ของ Startup Poland
• 25 ตุลาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก NIA และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอร์ซอ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ Ms. Julia Szopa, CEO ของ Startup Poland ซึ่งถือเป็นบริษัทเอกชนด้าน Startup ที่มีเครือข่าย Startup ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์การประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ระหว่าง...

NIA ชวนเปิดโลกทัศน์สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน Innovation Thailand Expo 2019 
• 01 ตุลาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ชวนเปิดโลกทัศน์สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน Innovation Thailand Expo 2019 ภายใต้ธีม ““Social Innovation in The City” ตอบโจทย์สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุขในสังคมเมือง วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์การจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 นี้ ถือเป็นครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมเพื่อ...

NIA จัดแถลงข่าวเปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม CCIO รุ่น 2
• 20 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เป็นประธานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองร่วมกัน ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถบริหารจัดการเมืองให้กลายเป็น “เมืองแห่งนวัตกรรม” ที่สมบูรณ์ โดยมีผู้บริหา...

ความเป็นมา
• 11 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 อนุมัติการจัดตั้ง “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)” คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 อนุมัติการจัดตั้ง “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)” ให้เป็นหน่วยงานในกำกับของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารงานที่เป็นอิสระจากระบบราชการ โดยให้โอนเงินในส่วนของ “กองทุนพัฒนานวัตกรรม” มาเป็นทุนประเดิมของสำน...

การพัฒนาเครือข่าย
• 01 มกราคม 2513 หมวดหมู่ : N/A

NIA มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านธุรกิจและนวัตกรรมระดับประเทศทั้งในระดับเมืองและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ ผ่านกิจกรรม Business Networking, Business Matching, Startup Demo Day การเปิดเวทีให้สตาร์ทอัพได้มาพบกับนักลงทุนและบริษัทร่วมลงทุนต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศด้านการลงทุน (Angel Investor Network in...