สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคกลางและตะวันออก โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 23 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะรถตู้ชนิด 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0086/2565
สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0084/2565
สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0079/2565
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร Microsoft Office 365 Business Standard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0078/2565
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0085/2565
สร้างเมื่อ 15 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการช่องยูทูบของ สนช. (NIA Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0081/2565
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0080/2565
สร้างเมื่อ 13 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0077/2565
สร้างเมื่อ 8 ก.ย. 2565