สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0078/2566
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0076/2566
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0075/2566
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0075/2566
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม รุ่นที่ 3 (SME to IBE 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0073/2566
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายนักพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับเมืองนวัตกรรมสู่ระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0070/2566
สร้างเมื่อ 21 มิ.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกสู่การขยายตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0069/2566
สร้างเมื่อ 9 มิ.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0068/2566
สร้างเมื่อ 1 มิ.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ ประจำพื้นที่ภาคเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 3 พ.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ ประจำพื้นที่ภาคกลาง โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 3 พ.ค. 2566