สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (CEO CAMP #2)
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 8 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาการออกแบบและจัดทำนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา จ้างดำเนินการจัดทำแนวทางการให้บริการเชิงพื้นที่ ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท
สร้างเมื่อ 1 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการเร่งสร้างธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก จากมหาวิทยาลัยเพื่อการต่อยอด สู่แหล่งทุนและกลไกสนับสนุนการเงินที่เกี่ยวข้อง
สร้างเมื่อ 27 พ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2022 (SITE 2022)
สร้างเมื่อ 20 พ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกลไกส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ย่านนวัตกรรมอารีย์ (ARI Innovation District)
สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร
สร้างเมื่อ 10 พ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีคัดเลือก
สร้างเมื่อ 5 พ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
สร้างเมื่อ 3 พ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่กระบวนการ STEAM4INNOVATOR ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 25 เม.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเตรียมความพร้อมงานวิจัย สู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก
สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2565