สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการส่งเสริมการเชื่อมโยงนวัตกรรมทางการแพทย์ของย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 13 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 13 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ/เครื่องดื่มเพื่อให้บริการภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม เลขที่ อ0015/2567
สร้างเมื่อ 5 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) รุ่นที่ 5 เลขที่ อ0011/2567
สร้างเมื่อ 5 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตร Lean Automation System Integrators (LASI) ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0010/2567
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2564-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0012/2567
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 7 เลขที่ อ0009/2567
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการ Startup Thailand League 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 7 ก.พ. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โดยวิธีคัดเลือก
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ระดับมาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0007/2567
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาประกวดราคาจ้างจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม สำหรับโครงการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0006/2567
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2567