สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายนักพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับเมืองนวัตกรรมสู่ระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0070/2566
สร้างเมื่อ 21 มิ.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกสู่การขยายตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0069/2566
สร้างเมื่อ 9 มิ.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0068/2566
สร้างเมื่อ 1 มิ.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ ประจำพื้นที่ภาคเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 3 พ.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ ประจำพื้นที่ภาคกลาง โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 3 พ.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 3 พ.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 3 พ.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ ประจำพื้นที่ภาคใต้ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 3 พ.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายใต้หลักสูตร PUBLIC AND PRIVATE CHIEF INNOVATION LEADERSHIP (PPCIL) ณ ประเทศฟินแลนด์ - เอสโตเนีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0063/2566
สร้างเมื่อ 27 เม.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้เติบโต อย่างก้าวกระโดดและต่อยอดการลงทุน (Growth) ประจำปี 2566 (Growth Program for Startup 2023) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0062/2566
สร้างเมื่อ 26 เม.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0055/2566
สร้างเมื่อ 24 เม.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0059/2566
สร้างเมื่อ 18 เม.ย. 2566