สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0079/2565
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร Microsoft Office 365 Business Standard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0078/2565
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0085/2565
สร้างเมื่อ 15 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการช่องยูทูบของ สนช. (NIA Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0081/2565
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0080/2565
สร้างเมื่อ 13 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0077/2565
สร้างเมื่อ 8 ก.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 6 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0072/2565
สร้างเมื่อ 15 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (CEO CAMP #2)
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 8 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาการออกแบบและจัดทำนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา จ้างดำเนินการจัดทำแนวทางการให้บริการเชิงพื้นที่ ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท
สร้างเมื่อ 1 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการเร่งสร้างธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก จากมหาวิทยาลัยเพื่อการต่อยอด สู่แหล่งทุนและกลไกสนับสนุนการเงินที่เกี่ยวข้อง
สร้างเมื่อ 27 พ.ค. 2565