สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคกลางและตะวันออก โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคกลางและตะวันออก โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สาขาธุรกิจเศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และสาขาธุรกิจพลังงานสะอาด โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเหนือ โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0078/2566
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0076/2566
สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0075/2566
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0075/2566
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม รุ่นที่ 3 (SME to IBE 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0073/2566
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2566