สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0033/2561
สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความสามารถทางนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 7 พ.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น
สร้างเมื่อ 7 พ.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0028/2561
สร้างเมื่อ 7 พ.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0029/2561
สร้างเมื่อ 18 เม.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0026/2561
สร้างเมื่อ 18 เม.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0022/2561
สร้างเมื่อ 5 เม.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0025/2561
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0022/2561
สร้างเมื่อ 13 มี.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0021/2561
สร้างเมื่อ 27 ก.พ. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0016/2561
สร้างเมื่อ 12 ก.พ. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0019/2561
สร้างเมื่อ 2 ก.พ. 2561