สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0018/2561
สร้างเมื่อ 2 ก.พ. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0017/2561
สร้างเมื่อ 2 ก.พ. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0013/2561
สร้างเมื่อ 2 ก.พ. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0011/2561
สร้างเมื่อ 2 ก.พ. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษามูลค่าผลกระทบและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
สร้างเมื่อ 26 ม.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0013/2561
สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ อ0011/2561
สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0012/2561
สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0005/2561
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0006/2561
สร้างเมื่อ 26 ธ.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0003/2561
สร้างเมื่อ 8 ธ.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0002/2561
สร้างเมื่อ 8 ธ.ค. 2560