สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร Founder Apprentice 2562 ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพ STEAM4INNOVATOR กลุ่มเครือข่ายเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 4 มี.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0060/2561
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0059/2561
สร้างเมื่อ 29 ส.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0049/2561
สร้างเมื่อ 2 ส.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษา
สร้างเมื่อ 20 ก.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0043/2561
สร้างเมื่อ 20 ก.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0048/2561
สร้างเมื่อ 19 ก.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0043/2561
สร้างเมื่อ 17 ก.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0037/2561
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6
สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช.
สร้างเมื่อ 8 มิ.ย. 2561