สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data-driven Innovation) ระยะที่ ๓
สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมางาน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ด้านการสร้างตราสินค้า (Brain Power Innovative Branding Activity for Regional Enterprise)
สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สร้างเมื่อ 22 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำปี 2564
สร้างเมื่อ 19 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรม แบบออนไลน์ ระยะที่ 3 (Innovative Organization Program – IOP)
สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมพัฒนา ARI ในพื้นที่ ย่านนวัตกรรมอารีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน MAR Tech ในระดับมหาวิทยาลัย
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 3”
สร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรสำหรับผู้ประเมินและผู้นำนวัตกรรมในองค์กร
สร้างเมื่อ 2 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G ด้วย
สร้างเมื่อ 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและกำหนดชุดข้อมูลเปิด (Data Governance for Open Data)
สร้างเมื่อ 24 ก.พ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2564