สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก
สร้างเมื่อ 10 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและกำหนดชุดข้อมูลเปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Data Governance for Open Data)
สร้างเมื่อ 9 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน
สร้างเมื่อ 9 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือแนะนำข้อมูลธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นที่ 2 (นิลมังกร) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round)
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ย่านนวัตกรรม ศรีจันทร์-กังสดาน จ.ขอนแก่น
สร้างเมื่อ 2 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ปี พ.ศ. 2565
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022
สร้างเมื่อ 26 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด
สร้างเมื่อ 21 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ด้านเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy)
สร้างเมื่อ 21 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Global Startup Hub: CNX)
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2565