สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2567)
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 (SITE 2021)
สร้างเมื่อ 2 ส.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 3 (SPACE-F FoodTech Incubator Accelerator Program Batch 3)
สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการโค้ชสำหรับผู้บริหาร
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สร้างเมื่อ 7 มิ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดทำหนังสือ The Founder เล่ม 2
สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดําเนินการจัดทําโครงสร้างเว็บ (Web Portal) นวัตกรรมเชิงพื้นที่
สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทยผ่านสื่อสังคม ออนไลน์
สร้างเมื่อ 25 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 25 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลยุทธ์เพื่อทดลองใช้กลไกการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท
สร้างเมื่อ 21 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสื่อสารนวัตกรรมประเทศไทยเชิงรุก
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2564