สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการ คัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สร้างเมื่อ 17 มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่ จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
สร้างเมื่อ 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีระยะที่ 3
สร้างเมื่อ 10 มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสื่อสารสร้างการรับรู้นวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand)
สร้างเมื่อ 9 มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์ One-Stop Service (OSS) ย่านปุณณวิถี – District C True Digital Park
สร้างเมื่อ 29 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์ One-Stop Service (OSS) ย่านเชียงใหม่ – Chiangmai&Co
สร้างเมื่อ 29 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.
สร้างเมื่อ 26 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563
สร้างเมื่อ 22 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร
สร้างเมื่อ 22 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในช่วงเร่งสร้างระยะเริ่มต้น
สร้างเมื่อ 15 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบออนไลน์
สร้างเมื่อ 15 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสมุดปกขาว (White Paper) การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีด้านดนตรี ศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ (MAR Tech)
สร้างเมื่อ 23 เม.ย. 2563