สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565
สร้างเมื่อ 18 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (Trainers’ LAB) ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 18 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น
สร้างเมื่อ 18 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Global Startup Hub: EEC)
สร้างเมื่อ 18 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (Global Startup Hub: BKK)
สร้างเมื่อ 18 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ฐานนวัตกรรมไทย เพื่อความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี 2565: Corporate SPARK 2022
สร้างเมื่อ 17 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งสู่ความสำเร็จ
สร้างเมื่อ 17 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก
สร้างเมื่อ 10 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและกำหนดชุดข้อมูลเปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Data Governance for Open Data)
สร้างเมื่อ 9 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน
สร้างเมื่อ 9 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือแนะนำข้อมูลธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นที่ 2 (นิลมังกร) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round)
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2565