สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

46 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ SITE ”

แสดงผล 6 ผลลัพธ์ จาก 46 หน้า
นิทรรศการ “BLOOM DEEP SOUTH IDENTITY PRODUCT” Virtual Exhibation และ OnSITE
• 11 กันยายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

วันที่ 11 -12 กันยายน 2564 เตรียมพบกับนิทรรศการ BLOOM Virtual Exhibation และ On SITE ที่เกิดครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน NIA จัดกิจกรรมเปิดตัว 23 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้โครงการ “BLOOM DEEP SOUTH IDENTITY PRODUCT” หรือกิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ท่านสามารถเข้าชมได้ทั้งในรู...

• 02 สิงหาคม 2564 หมวดหมู่ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

• 07 กรกฎาคม 2564 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 01 กรกฎาคม 2564 หมวดหมู่ : ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา

สนช.เปิดมุมมองด้านนวัตกรรมรอบด้านแบบ 360 องศา 
• 03 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ใน “งาน  i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017” วันที่ 5-8 ตุลาคม  ไบเทคบางนาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ขานรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนประเทศด้วยและนวัตกรรม จัดงาน  i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017  ภายใต้แนวคิด  “i-NNOVATION 360”  งานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศ ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรมรอบด้านแบบ 360...

องค์ความรู้นวัตกรรม
• 01 มกราคม 2513 หมวดหมู่ : N/A

NIA มีภารกิจในการส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติและสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการโครงการอบรมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยหน่วยงานและโครงการภายใต้สำนักงานฯ ท...