สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

HACK THAILAND 2575 พลิกโฉมประเทศไทย สู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

News 19 เมษายน 2566 1,291

NIA ร่วมเปิดเวที “48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง” กับ Thai PBS (The Active) และ Thai Startup - สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย

ประมวลภาพ Hack Thailand 2575

โดยเวทีนี้ได้เชิญชวนคนมีใจและมีไฟ ร่วม Hack Thailand ผ่าน 12 โจทย์สำคัญจนได้เป็น 12 นโยบายพลิกโฉมประเทศไทย ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ Policy Hackathon ที่นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในมิติต่าง ๆ ของประเทศ จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน เยาวชน Startup และผู้สมัครพรรคการเมือง เพื่อนำเสนอนโยบายจากประชาชนส่งต่อให้กับผู้บริหารประเทศนำไปขับเคลื่อนประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง 2566

เป้าหมาย

1. สร้างพื้นที่ของ Active Citizen 100 คนจากหลายกลุ่ม เข้าร่วมระดมไอเดีย และเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่นๆ
2. เสนอ 12 นโยบายที่แก้โจทย์พลิกโฉมประเทศไทย จาก 6 มิติ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ระบบรัฐ การศึกษา สาธารณสุข
3. นโบายที่นำเสนอได้รับความสนใจจากพรรคการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปต่อยอด

การสร้างนวัตกรรมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่ถือเป็นเรื่องของทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งใหม่มาก ๆ ในสังคมไทย หัวใจสำคัญคือ เราอยากให้พรรคการเมืองที่มีโอกาสไปเป็นทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านในอนาคต รับฟังเสียงของประชาชน เอาไปปรับใช้และอยากให้มีการทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ คงไม่ใช่แค่ช่วงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว เพราะการรับฟังเสียงของประชาชนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต่อจากนี้น่าจะมีเครื่องมือใหม่ ๆ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เสียงของประชาชนได้ยินไปในทุกภาคส่วน สิ่งนี้ถือเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ต้องช่วยกันส่งเสริมและทำให้เกิดขึ้นบ่อยที่สุด

สำหรับผลการร่วมระดมไอเดียตลอด 48 ชั่วโมงของทั้ง 12 ทีม 12 ประเด็น นำมาสู่นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตของประเทศโดยภาคประชาชน ที่ผ่านกระบวนการ Hackathon ร่วมกันคิดบนฐานข้อมูลที่มาจากทุกภาคส่วน และนำเสนอให้พรรคการเมืองพิจารณา จะมีพรรคไหนสนใจนโยบายอะไรบ้าง

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามความร่วมมือของ “หุ้นส่วนนวัตกรรม” หรือ Innovation Partnership ต่อได้ในงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 หรือ SITE 2023 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่เป็นพลังในการขับเคลื่อน “นวัตกรรมภาครัฐ” และร่วมจัดงานกับเราในปีนี้ก็คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ซึ่งจะมาร่วมเสวนาและจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมภาครัฐ รวมทั้งกิจกรรม Workshop สนุก ๆ ชวนกระตุกความคิด และเรียนรู้เรื่อง Gov Innovation ไปด้วยกัน! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://site.nia.or.th/